FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2022 2034, Nes kommuneog arealdel

Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2022 2034, Nes kommuneog arealdel

FNF Akershus synes kommuneplanen inneholder mye bra. Vi har allikevel innspill vi mener må med.

I samfunnsdelen må bærekraftsmålene for biosfæren bør komme tydeligere frem. Vi savner noe om frivilligheten som viktig bidragsyter for samfunnsutviklingen og ber kommunen inkluder punkter om dette. Videre ønsker vi at friluftsliv, som kan bidra til å nå mange av kommunens mål i samfunnsdelen, får en større plass. Vi påpeker viktigheten av kartlegging av natur og friluftsliv, at alle kartgrunnlag bør brukes aktivt i planleggingen, og at de må revideres jevnlig. Vi ber kommune inkludere å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets «infrastruktur».

Kommunen må også opprette møteplasser mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene og kommunen på lik linje som næring. Vi mener en tydelig utbyggingsgrense og opprettholdelse og videreutvikling av grønne korridorer, samt sikre bynært friluftsliv og sammenhengende ferdselsmulighet, må inkluderes i arealstrategien.

FNF Akershus ønsker nye og reviderte bestemmelser som styrker ivaretakelsen av natur- og friluftslivsinteressene. Videre ber vi kommunen avvise forslagene til hytteutbygging ved Finholtsjøen (nr. 6), Langvatnet (nr. 21) og Sagstusjøen (nr. 71).

E16 nevnes så vidt i kommuneplanen. Vi mener nåværende forslag om ny motorvei gjennom Nes er i strid med visjonen og mål i kommuneplanen. Dette må adresseres i planen.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Birdlife Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Norges Jeger- og Fiskerforening Akershus.

Se uttalelsen til Nes kommuneplan her