FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. arealstrategier, Rælingen kommune

Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. arealstrategier, Rælingen kommune

FNF Akershus synes kommuneplanens samfunnsdel inneholder mye bra og har gode arealstrategier. Vi etterlyser en tydeliggjøring av at naturhensyn vektlegges like mye som klima og miljø. Videre påpeker vi kartlegging av natur og friluftsliv, og at alle kartgrunnlag bør brukes aktivt i planleggingen, og revideres jevnlig. Vi anbefaler også kommunen å føre arealregnskap og ha som ambisjon om å bli arealnøytral.

Uttalelsen ble sendt på vegne av DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus og Østmarkas Venner.

Se uttalelsen til kommuneplanens samfunnsdel, inkl. arealstrategier, Rælingen kommune i sin helhet her