FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

Utklipp fra Statsforvalteren Oslo og Viken
FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken

Uttalelse til revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i henholdsvis Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold har sett på forslaget til revidert forskrift for regionale miljøkrav i landbruket. FNF ga også innspill til forskriften i første og forrige høringsrunde.

FNF mener det ikke er noen ingen tvil om at virkemidlene for å bedre vannmiljøet må styrkes, og da må jordbruket ta sin del av jobben. Skal vi få en bedring i vannmiljøet, må tiltaksinnsatsen økes. FNF synes derfor at det er veldig bra at strengere miljøkrav innføres. FNF forventer derfor at
miljøkravene faktisk innføres og at kravene ikke reduseres ytterligere enn det som nå er foreslått.

Videre ønsker FNF ønsker krav som bidrar til minst mulig erosjon og tap av jord og næringsstoffer. Derfor er alternativ 1 vårt foretrukne alternativ, av de to alternativene som foreslås for krav 6 er. Se alternativene her.

Videre menere FNF det bør utarbeides veiledning til kravene som inkluderer konkrete eksempler på
utfordringer og tiltak.

Det er også viktig at kravene i forskriften følges opp med økonomiske virkemidler som
harmoniseres med de nye kravene, og for å skape kontinuitet og forutsigbarhet.

FNF benyttet også anledningen til å løfte betydningen av brede kantsoner med naturlig vegetasjon.FNF øsnker at kravet til bredden på kantsoner skal være større, minst 6 meter, og helst 10 meter. I tillegg bør kantsonene ha busker og trær, ikke bare gress.

Uttalelsen ble sendt på vegne av Asker Elveforum, Birdlife avd. Oslo og Akershus, Bærum Elveforum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Birdlife Norge avd. Østfold, DNT Nedre Glomma, DNT Vansjø, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Østfold Botaniske Forening, Birdlife Norge avd. Buskerud, DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Naturvernforbundet i Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk forening, Skogselskapet i Buskerud og Telemark. 

Se uttalelsen til revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken i sin helhet her