FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusUttalelser › Uttalelse til turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad

Uttalelse til turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad

Planarbeidet har til hensikt å legge til rette for turvei mellom Ljansbruket og Ingierstrand bad og åpne Kruttmølleplassen for parkering om sommeren. FNF Akershus er positiv til turvei, og mener denne bør merkes som kyststi. Da planområdet ligger i strandsonen og inneholder viktige naturverdier, ber vi om at turveien ikke utvides i den videre planprosessen for å unngå unødvendige inngrep.

Denne saken går over to kommuner – Oslo og Nordre Follo. Det fremmes derfor to reguleringsplaner. På Oslosiden reguleres turvei, småbåthavn og fjordsenter, mens det i Nordre Follo kommune reguleres turvei og parkeringsplasser for bil og sykkel. Uttalelsen fra FNF Akershus gjelder sistnevnte. FNF Oslo uttalte seg til reguleringsplanen i Oslo før jul. Se uttalelsen fra FNF Oslo her.

Se uttalelsen til turveien fra FNF Akershus i sin helhet her

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av:
DNT Oslo og Omegn, Follo sopp- og nyttevekstforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus, Oslofjordens Friluftsråd og Skogselskapet Oslo og Akershus.