FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktueltArrangement › Velkommen til Frivillighetens Festaften!

Velkommen til Frivillighetens Festaften!

Tid: torsdag 29. september
Sted: Lillestrøm Kulturhus

2022 er som kjent Frivillighetens år, og dette feires med en festkonferanse på Lillestrøm 29. september. Det blir et program med faglige og kulturelle innslag, samt enkel servering, og det er 100 plasser totalt. Deltagelse er gratis, men hvis du melder deg på og ikke dukker opp, så faktureres du 300 kroner for å dekke utgifter til mat.

MELD DEG PÅ HER:
Festkonferanse for frivilligheten – 29. september, Lillestrøm Kultursenter (idrettsforbundet.no)

Festkonferanse for frivilligheten
Offisielt program

16:00


Friluftslivet ønsker velkommen utenfor konferanselokalet, enkel servering

16:30

Festkonferansen åpner med kulturinnslag

16:45
Hilsener
Fylkesrådsleder Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen
Ordfører Lillestrøm kommune, Jørgen Vik
Styreleder Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie

17:00-17.30


Temastrategi for frivillighet i Viken fylkeskommune
Tonje Kristensen (fylkesråd) og Rune Winum (avdelingsleder), Viken fylkeskommune

17:50

Kulturinnslag

17:55 Sosial bærekraft og sosial kapital – verdien av regional frivillighet?
Daniel Arnesen, Institutt for samfunnsforskning

18:20 Helt konge !
Øystein «PØLSA» Pettersen, frivillig trener og tidligere landslagsutøver ski

18:50 

Kulturinnslag

19:00 

Bevertning

19:45


Regional frivillighet gir merverdi
De frivillige regionale paraplyorganisasjonene

20:00Frivillighetens framtid: Hva er det vi kjemper for når vi kjemper for frivillig sektor?
Forsker og professor emeritus Håkon Wergeland Lorentzen

20:30

Kulturinnslag

20:35

Stortingspresident Masud Gharahkhani

20:45

Slutt

Konferansen er et samarbeid mellom Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd, Viken barne- og ungdomsråd, Viken idrettskrets og FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold, og med støtte bidrag fra Viken fylkeskommune.