FNF Akershus har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfAkershusAktuelt › Viken: Regional planstrategi – bli med på prioritering!

Viken: Regional planstrategi – bli med på prioritering!

Regional planstrategi for Viken

Viken fylkeskommune er i full gang med å lage en regional planstrategi. Hensikten med arbeidet er å gi en oversikt over utfordringer og muligheter i Viken-samfunnet. Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen, og det er gjennom planstrategien en definerer behov for ytterligere planer.
Les mer hos Viken fylkeskommune

Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for utvikling av arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

Oppsummering fra webinar Viken planstrategi 29. april
Fylkeskommunen holdt et godt og oppsummerende webinar 29. april der de gikk gjennom resultater fra den innledende medvirkningsprosessen, kunnskapsgrunnlag og status. Webinaret ga oss et grunnlag for å gi innspill om viktige prioriteringer for samfunnsutviklingen i Viken og gode høringsinnspill i høringsperioden for regional planstrategi.
SE OPPSUMMERING FRA WEBINARET HER

Bli med på medvirkning!
Arbeidet med regional planstrategi er delt inn i tre faser. Vi er nå i fase 2 prioriteringsfasen – her kan du og din organisasjon delta! Viken fylkeskommune har ute en spørreundersøkelse alle kan svare på. FNF kommer til å svare generelt, men svar gjerne også fra deres organisasjon!
Se oppsummeringens s. 4 for kjapp gjennomgang og hvordan gå gjennom undersøkelsen.

Spørreskjemaet finner dere her Frist: onsdag 6. mai

Høring fra juni-september
Neste medvirkningsrunde er høringsrunden. Forslag til regional planstrategi skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i juni, med høringsperiode til midten av september. I denne perioden vil det også være mulig å komme med høringsinnspill. Regional planstrategi er ferdig når den vedtas av Viken fylkesting, etter planen i desember 2020.