FnfBuskerudArrangement › 09.02: Webinar – Miljøverdier i skogforvaltningen

09.02: Webinar – Miljøverdier i skogforvaltningen

Forum for natur og friluftsliv Oslo og Akershus og Forum for natur og friluftsliv Troms har den glede å invitere til et høyaktuelt webinar om hvordan miljøverdier i skog, som friluftsliv, natur og landskap, blir ivaretatt i beslutninger om f.eks. hogst og endring av treslag (klimaplanting). Vi har spisset laget for å lære mer om både hvilke verdier som blir prioritert i skogforvaltningen, hva møteplasser for å diskutere miljøverdier betyr for gode beslutningsprosesser og jussen som kan hjelpe oss å ta vare på miljøverdiene i skog.

Vi vil høre fra NINA-forsker Elisabeth Veivåg Helseth som nettopp har skrevet doktorgrad om hvilke verdier som dominerer skogforvaltning og lokal samfunnsutvikling. Professor Ole Kristian Fauchald vil snakke om skogbrukslovens rammer for medvirkning for miljøverdier, og bidraget hans er en del av et forskningsprosjekt på Fridtjof Nansens Institutt.

Bli med på webinar- alle er hjertelig velkomne og vi har satt av god tid til både spørsmål og erfaringsdeling – som vi håper dere vil benytte dere av! Velkommen.

Dato: 9. februar 2024
Tid: 12.00-14.00

Program

  • 12.00- 12.10 FNF Troms og FNF Oslo og Akershus ønsker velkommen på webinar.
  • 13.00-13.45 Skogbrukslovens rammer for medvirkning og for å gi miljøverdiene vekt v/ professor og instituttleder ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og forskningsprofessor på Fridtjof Nansens Institutt, Ole Kristian Fauchald.
  • 13.45-14.00 Avsluttende kommentarer, spørsmål og oppsummering.

FNF Oslo og Akershus og FNF Troms har samarbeidet en periode om nettopp skogforvaltningen- hva oppleves utfordrende i nord og sør- er det forskjeller og har vi en skogbrukslov som ivaretar de viktige miljøverdiene i skogen? Etter et felles skogbrukslovwebinar i 2022 satt vi fortsatt igjen med noen spørsmål og vi håper at dette webinaret skal hjelpe oss enda lengre på vei. Du kan lese mer om vårt tidligere arbeid her.

Friluftsliv og lek- en miljøverdi i skogen! Foto: Kaja Høgås