FnfBuskerudArrangement › Arealer for Natur og Friluftsliv

Arealer for Natur og Friluftsliv

I forbindelse med Friluftlivets Uke 2020 arrangerer Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken, politisk debatt i Drammen, onsdag 9. september. Tema for debatten er Arealer for Natur og Friluftsliv.

Vi er stolte over å ha fått med oss lederne fra landets største natur- og friluftsorganisasjoner, samt representanter fra både Storting, Fylkesting og kommune.

På grunn av smittevernshensyn har vi ikke invitert publikum til arrangementet, men det er mulig å følge debatten live på Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud sin Facebook-side. Du finner arrangementet her

PROGRAM

11:00: Mingling

11:15: Velkommen ved Kaja Høgås, Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud

11:20: Presentasjon: Friluftsløftet i Drammen ved Marte Bøhm Nordahl, idrettskonsulent for Viken Idrettskrets og tidligere prosjektleder for Friluftsløftet i Drammen kommune.

11:30: Presentasjon: Fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og forvaltningsområder i natur- og arealplanleggingen ved Rune Winum, Leder Frivillighet, friluftsliv og idrett, Viken Fylkeskommune.

11:45: Presentasjon: Frivillighetens møte med Fylkeskommunen ved Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv/ Kirkens SOS.

11:50: Spørsmål fra benken.

12:00 DEBATT

Ordstyrer: Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund.     

Debattdeltakere:

Arne Nævra, Stortingsrepresentant for Buskerud SV.
Øyvind Solum, Fylkestingsrepresentant, Viken fylkeskommune (MDG).
Camilla Sørensen Eidsvold, Fylkestingsrepresentant, Viken fylkeskommune (SV)
Tove Hofstad, Gruppeleder for Lier Venstre og Fylkestingsrepresentant for Viken Venstre.
Johan Baumann, Fylkestingsrepresentant Viken Høyre.
Billy Taranger, 2. nestleder i Viken Krf, nestleder Drammen KrF og vara til kommunestyret i Drammen.
Hilde Stokke, Viken Idrettskrets og leder i Folkehelseutvalget.
Mads Hilden (AP) Hovedutvalgsleder for Kultur, idrett og frivillighet, Drammen kommune.
Annette Lindahl Raakil, Komiteleder, Plankomiteen Viken Fylkeskommune. Gruppeleder SP.
Dag Terje K. Solvang, Generalsekretær i Den Norske Turistforeningen.
Johan Carsten Thiis: johan.carsten.thiis@hotmail.com
Morten Dåsnes, Daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund.
Arnodd Håpnes, Faglig leder, Naturvernforbundet

TEMA TIL DEBATT:

  • Hytteutbygging
  • Strandsonen
  • Skogvern
  • Vindkraft
  • Arealforvaltning og private eiendomsinteresser
  • Forslag til endringer i Plan- og Bygningsloven
  • Frivillighetens rolle i arealplanleggingen
  • Fortetningsområder