FnfBuskerudAktueltArrangement › Årsmøte 2023- FNF Buskerud

Årsmøte 2023- FNF Buskerud

Tema for Årsmøtet 2023 er myr, og vi er så heldige å innlede årsmøtet med spennende presentasjoner fra Nibio og Sabima.

Årsmøtet er det øverste organet i FNF Buskerud og består av de tilsluttede organisasjonene.
Meld deg på årets årsmøte innen 2. mars her.

Når og hvor? 

Tid: 6. mars kl. 17:30 – 19:30 (matservering fra kl. 17:00)  

Sted: Friluftshuset i Drammen (DNT Drammen og Omegn) fra kl. 17:00.
Digitalt oppmøte kl. 17:25. Bli med i Teams-møte her.

Program:

17:00: Servering på Friluftshuset i Drammen.

17:25: Pålogging for digital deltakelse.

17:30: Digital presentasjon: «Om arealtypen myr, og bruk av nettløsningen Kilden».
Kjetil Fadnes, Senioringeniør, Nibio.

17:45: Digital presentasjon: «Forbud mot nedbygging av myr og våtmark».
Christian Steel, Generalsekretær, Sabima.

18:00: Spørsmål til foredragsholderne/ benstrekk.

18:15: Opprop/ Deltakere årsmøtet.

18:25: Valg av dirigent/ ordstyrer, referent, og representanter til å signere protokollen (Referatet).

18:30: Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet.

18:30: Gjennomgang årsmelding for 2022.

19:00: Gjennomgang regnskap for 2022.

19:15: Gjennomgang årsplan for 2023.

19:45: Valg av styremedlemmer og valgkomité.

20:00. Styreleder takker for oppmøte og ønsker vel hjem.

Vi går gjennom årsmøtet fortløpende, så de angitte tidspunktene i kjøreplanen kan avvike noe i løpet av kvelden.

Velkommen!

Med vennlig hilsen Styret i FNF Buskerud og koordinator Kaja Høgås.


Sakspapirer:

Forslag Årsmelding 2022
Forslag Årsplan 2023
Forslag Regnskap 2022

Fristen for å sende inn saker til årsmøtet gikk ut 6. februar ref. tidligere varsel.