FnfBuskerudAktueltArrangement › Buskerud Botaniske Forening trenger hjelp med florakartlegging i artsobservasjoner

Buskerud Botaniske Forening trenger hjelp med florakartlegging i artsobservasjoner

Artsdatabanken er et viktig virkemiddel for å hindre nedbygging av viktig natur.

Nå har det blitt enda enklere å hjelpe Buskerud Botaniske Forening med florakartlegging via mobilen når du er ute på tur. Og de trenger din hjelp til å registrere enda flere arter!

Buskerud Botaniske Forening (BBF) har gjort florakartlegginger siden 2010. Bare i år har de hatt 36 kartleggere ute i felt, og registrert 33.500 funn fordelt på 1319 arter. Av disse er det registrert 591 rødlistede funn, fordelt på 69 arter (2023).

Hovedutfordringen til BBF er at gjennomsnittsalderen for kartleggere er over 70 år, og på grunn av sikkerhetsmessige hensyn er det mange krevende turområder og lange distanser som de ikke dekker.

Og nå ber de om hjelp fra deg!

Rekruttering

Se for deg alle turgruppene til DNT, som går i dype skoger og på høye fjell, orienteringsløpere på jakt etter neste post, speidere på camp, jegere og fiskere fra NJFF som sitter i timesvis på post. Og Naturvernforbundet – ja, de er jo «overalt»!

Tenk på hvor mye kartlegginger vi hadde fått gjort om alle disse også hadde brukt noen minutter på å registrere naturen i området?

Nå er det enda enklere å registrere arter med mobilen!

BFF og Artsdatabanken har nå gjort det enda enklere for deg som er ute i naturen å registrere arter på mobilversjonen. Opprett en bruker, og logg deg inn på mobil.artsobservasjoner.no, så ser du det.

Ta et bilde- registrer hvor du er via koordinater – og vips, så har du bidratt til dette viktige arbeidet.

Registrere «vanlige» arter

Kan du ikke nok om natur, sier du?

Hvis du tenker deg om, så kan du kanskje navngi så mye som hundre arter, sier Kristin Bjartnes, daglig leder i BBF. Ja, for du kan kanskje blåbær, tyttebær, blåveis, hvitveis, marianøkleblom og ballblom? Dette er typiske arter som er lett å kjenne igjen. BBF ønsker at også disse artene registreres, for ofte er det en indikasjon på at området er biotop for andre «mindre kjente» arter også.

Registrer bare de artene du vet hva er, selv om de er helt «vanlige». Og er du i tvil, kan du spørre artsorakelet eller BBF.

Opplæring i artsregistreringer

BFF tilbyr kurs i hvordan du på best, og enkel måte, kan registrere arter via mobiltelefonen din.

I januar 2024 har de satt opp to digitale kurs:

8. januar – Digital begynneropplæring i mobil.artsobservasjoner.no

10. januar- Digital begynneropplæring i mobil.artsobservasjoner.no

BFF ønsker også å gi opplæring under organisasjonenes egne medlemsmøter.
Ta kontakt med Kristin Bjartnes for mer informasjon.

God artsjakt!