FnfBuskerudAktuelt › FNF Buskerud Årsmøte 2020

FNF Buskerud Årsmøte 2020

Årsmøtet til Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud skal avholdes hvert år innen 30. april med representanter fra alle medlemsorganisasjonene våre.

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud avholdt sitt årsmøte tirsdag 10. mars 2020 på Friluftslivets Hus i Drammen, to dager før regjeringen la frem sine sikkerhetstiltak for å hindre spredning av korona-viruset.

På årsmøtet 2020 stilte representanter fra medlemsorganisasjonene Buskerud Orienteringskrets, DNT Drammen, DNT Ringerike, Naturvernforbundet i Buskerud, NJFF Buskerud, Oslofjorden Friluftsråd og to representanter fra Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkallelsen og dagsorden 
 • Godkjenne årsmeldinger 
 • Godkjenne årsregnskap 
 • Vedta årsplan 
 • Vedta tilslutning av nye organisasjoner 
 • Velge styreleder for ett år og styremedlemmer for to år. Velge personlig varamedlemmer for to år. 
 • Velge revisor 
 • Vedta eventuell eksklusjon av medlemmer 

I årsmøtet stemmes det med én stemme pr. tilsluttet organisasjon. Avstemmingen avgjøres med simpelt flertall. 

Alle punktene ble enstemmig vedtatt på årsmøtet 2020.

FNF Viken Oslo

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud jobber med en sammenslåing til FNF Oslo Viken i henhold til det nasjonale styrets vedtak. Intensjonen for sammenslåingen ble enstemmig vedtatt av styret, og vi jobber videre med dette i egne arbeidsgrupper for FNF Oslo Viken.

Nytt styre

Nytt styre i Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud ble enstemmig vedtatt. Det nye styret består av følgende representanter:

 • Styreleder: Anne-Mette Kirkemo, NJFF Buskerud
 • Vara: Knut Johan Ruud, NJFF Buskerud
 • Styremedlem 1 år: Hege Ballari Rindal, DNT Ringerike.
 • Vara: Simon Torgersen, DNT Drammen
 • Styremedlem 1 år: Frode Løset, Ringerike O-lag, Buskerud Orienteringskrets.
 • Styremedlem 2 år: Espen Søilen, Oslofjorden Friluftsråd
 • Styremedlem 2 år: Martin Lindal, Naturvernforbundet Buskerud
 • Vara: Per Ø Klunderud, Naturvernforbundet Buskerud.