Foto: Kaja Høgås
FnfBuskerudAktueltArrangement › Forum for regionale planer i Viken

Forum for regionale planer i Viken

Regional planstrategi fastslår at Viken fylkeskommune skal utarbeide tre regionale planer for Viken i perioden 2020-2024:

FNF sine organisasjoner i Viken har i september 2021 sendt inn et høringsinnspill til de nye regionale planene.

23. februar 2022 vedtok Viken fylkesting at det skal søkes om oppdeling av Viken fylkeskommune.

30. mars 2022 besluttet fylkestinget at Viken fylkeskommune ikke skal vedta de tre regionale planene det nå jobbes med, men i stedet oversende dem som plangrunnlag til de tre nye fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.

6. april 2022 inviterte fylkeskommunen nærmere 200 deltakere til Drammen for å drøfte de nye regionale planene. FNF Buskerud og FNF Akershus var med på dialogmøtet.

F.v. Tone E.N. Stenbek, avdelingsdirektør Viken fylkeskommune og dagens konferansier, Sjur Baardsen, professor NMBU, Benedicte Røer, fung. regiondirektør NHO Oslo og Viken, Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø, og Ragnhild Bergheim, ordfører Lørenskog kommune. | Foto: Kaja Høgås, FNF Buskerud

Hvordan kan regional arealplanlegging bidra til å nå bærekraftmålene?

I del to av programmet ble deltakerne av dialogmøtet delt inn i arbeidsgrupper. FNF Buskerud deltok på arbeidsgruppen om hvordan regional arealplanlegging kan bidra til å nå bærekraftmålene. Vi fikk blant annet et spennende innlegg fra Aud Tennøy, forskningsleder, TØI (Transportøkonomisk institutt) om hva kommunene kan og bør gjøre for å oppnå bærekraftig arealutvikling.

FNF vil ta med presentasjonen og gruppediskusjonene i vårt videre arbeid.