FnfBuskerudAktuelt › Hvem skal styre i nye Buskerud?

Hvem skal styre i nye Buskerud?

Innbyggere i Viken har bestemt hvem som skal styre i nye Akershus, Buskerud og Østfold fra 1. januar 2024. Endelig valgoppgjør godkjennes av de nye fylkestingene for Akershus, Buskerud og Østfold i konstituerende møter 17. 18. og 19. oktober. 

Her finner du foreløpig valgresultat og valgoppslutning for Buskerud: Valgresultat

I Buskerud har Høyre, Fremskrittspartiet, Industri- og næringspartiet og Kristelig Folkeparti inngått et samarbeid med en politisk plattform som peker ut en ny kurs for Buskerud fylkeskommune. Partiene peker på Tore Opdal Hansen som ny fylkesordfører og Lavrans Kierulf (Frp) som varafylkesordfører i nye Buskerud fylkeskommune.

Både Tore Opdal Hansen og Lavrans Gabriel Kierulf fra Drammen deltok på seminaret vårt i Drammen 4. september. Under seminaret påpekte begge at de var for lokalt selvstyre, med en veldig stor tro på de folkevalgte i kommunen til å fatte vedtak uten for mye innblanding fra fylkeskommunen eller Statforvalteren.

Se opptak fra seminaret her: Politisk debatt: Hvordan vil nye Buskerud fylkeskommune ivareta natur- og friluftslivsarealene våre? – YouTube

Dette er valgvinnerne i Buskeruds 18 kommuner: