FnfBuskerudAktuelt › Er jakt bærekraftig?

Er jakt bærekraftig?

Høstjakta er godt i gang, og mange gleder seg over flotte turopplevelser i skogen og på fjellet. Men noen er også bekymret for både dyreliv og friluftsliv når jakta setter i gang. Har vi grunn til å være bekymret?

Jakta bidrar til et mer bærekraftig og balansert samfunn.

Viltkjøtt er en viktig matressurs og hovedgrunnen til at vi jakter. I 2007 ble kjøttverdien av viltet som ble felt regnet til en verdi av en halv milliard kroner (SSB). Å dra på jakt handler allikevel om mer enn mat. Jakt handler blant annet om å være tilstede i naturen, det er sosialt og spennende.

Jakt har vært en del av vår kulturarv siden menneskene kom til denne delen av verden. I steinalderen livnærte vi oss på vilt som rein, elg, hjort og villsvin, samt bever, hare, storfugl og annet småvilt.

Ettersom jordbruk og husdyrhold ble introdusert i vår del av verden, har behovet for jakt og fiske blitt mindre. Mange har i dag et distansert forhold til naturen, og vet ikke lenger hvor maten de handler på butikken egentlig kommer fra.

Norges Jeger og Fiskerforbund ønsker at flere folk blir med på jakt og fiske. De tenker at jo flere som blir med ut i naturen, jo flere er villige til å ta vare på både dyrebestanden og naturen rundt oss, noe som igjen vil skape et mer bærekraftig og balansert samfunn.

Den største trusselen mot ville dyr er arealinngrep. Hvis flere folk blir med på jakt og fiske, og nyter sine naturområder, vil det bli vanskeligere for utbyggere å legge beslag på fiskevann og jaktmarker uten protester.

Men er det nok dyr i skogen?

Dyrebestanden i Norge og i verden er på vei ned, men ifølge viltforskning er ikke nedgangen i bestandene jaktas skyld. Årsaken til at dyrebestanden går ned i Norge er stort sett på grunn av habitatødeleggelser i form av arealendringer, som fortrenger leveområdene for de ville dyrene.

Jakt er en høsting av naturens overskudd, og jakta i Norge er strengt regulert. Du må løse jaktkort, eller ha grunneiers tillatelse til å jakte. Og for storvilt er det begrensninger på antall og type dyr som kan felles.  Det betyr at du kun skal jakte på overskuddet av bestanden. Man jakter i all hovedsak matvilt både for maten og for opplevelsen – det å komme seg ut i naturen, og gjerne sammen med flere, eller med en jakthund. Rovvilt som rev, mår og mink kan felles for å hjelpe fuglebestandene – eller for pelsens del.

Noen er bekymret for at jakt med hund utsletter hele fuglebestander, og tenker at fjellet blir støvsugd for fugl. Men selv den beste fuglehunden, klarer kun å spore opp halvparten av en liten andel fugler i et område, også må jegeren klare å skyte dem. Fjellet blir altså ikke støvsugd for fugl, som noen hevder. Jakt med hund er heller positivt for bestanden ved at det ofte blir mindre skadeskyting, og jegeren finner byttet lettere.

Det er også store naturlige svingninger i bestanden, og vi snakker om gode og dårlige år, for eksempel med tanke på rypejakt. Størrelsen på bestanden er viktig når jakttidene for de ulike områdene skal vurderes. I år er et godt rypeår!

Må jeg gå med rød topplue i skogen under jakta?

Noen er bekymret for om det er trygt å gå tur i skogen og i fjellet under jakta. Men så lenge du ikke har kledd deg ut som en elg, bør du kunne vandre trygt. Jegerne skal kunne vurdere alder og kjønn på et storvilt før det er aktuelt å skyte, og da kommer ikke du i faresonen. Dessuten er jegere hyggelige folk- si gjerne hei, hvis du møter en på din vei.

Hvem er det som går på jakt?

Mange har en forestilling om at det er middelaldrende menn som går på jakt. Og det stemmer i stor grad. Men i dag er 35 prosent av de som tar Jegerprøven kvinner. Utfordringen er bare at mange av dem ikke fortsetter å jakte etter bestått jegerprøven, og det ønsker NJFF å gjøre noe med.

Norges jeger- og fiskerforbund jobber med å rekruttere flere kvinner og folk med innvandrerbakgrunn med på jakt. For kvinner med innvandrerbakgrunn handler det ofte om kvinnesakskamp i tillegg til jakt, både i form av frihet og muligheten til å bestemme selv. Å dra på jakt kan føles som en seier for mange av disse kvinnene.

Mange innvandrere har også frykt for å gå i skogen generelt. De kan være redde for farlige dyr, minefelt eller banditter som de er vant med fra hjemlandet. Husk at i Norge er du stort sett trygg når du går på tur i skogen- hele året.

Norges Jeger og Fiskerforbund Buskerud underviser også barn og ungdom i jakt og fiske. Det er viktig å lære opp barn og ungdom i forvaltning av naturen. Hvis barn og ungdom blir kjent med naturen, vil de også kjenne på viktigheten av å ta vare på den.

Hva må man gjøre for å bli med på jakt?

Det første du må gjøre er å ta jegerprøven. Alle som skal jakte i Norge må ha denne. På NJFF.no finner du en liste over hvor du kan ta jegerprøven i ditt nærområde. Prisen ligger på mellom 3-4000 kroner. Går du uten våpen kan du bli med på jakt uansett hvor gammel du er. Og fra det året du fyller 14 år til du fyller 16 kan du være med på opplæringsjakt for småvilt under veiledning av en erfaren jeger som har fylt 20 år. Fra den dagen du fyller 16 år må du ha jegerprøven for å kunne bære våpen under småviltjakt, eller 18 år for storviltjakt.

Under jegerprøven lærer du om ulike jaktformer, sikkerhet, våpentrening og dyrevelferd.

Dersom du ikke kommer fra en jegerfamilie som tar deg med på jakt, er det en god ide å bli med NJFF på introkurs. På et introkurs får du bli med erfarne jegerne på jakt, og får råd og veiledning under jakta. Her i Buskerud er det for eksempel mange introkurs du kan melde deg på. Det eneste kravet til å bli med er at du har bestått jegerprøven og har betalt jegeravgiften, som er en årlig avgift til staten som alle må betale.

En annet forslag er å melde deg inn i ditt lokale jaktlag og lokale skytterklubber for skytetrening på bane.

Her i Buskerud har vi mange fine jaktområder å velge i. På iNatur.no finner du mange fine jaktområder i ditt nærområde. Blant annet kan du jakte i Drammensmarka for 250 kroner dagen.

Vis hensyn, til både folk og dyr. Jakt med måte. Så bevarer vi jaktgleden og jaktmulighetene også for fremtidige generasjoner.

Skitt jakt!

Hør gjerne Knut Johan Ruud fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud snakke om fordeler og ulemper med jakt og fiske i VIPR-PODDEN. Du finner episoden på Spotify, iTunes, eller der du vanligvis laster ned podcast.