FnfBuskerudAktueltArrangement › Koordinatorsamling Jomfruland

Koordinatorsamling Jomfruland

17.- 19. april var FNFene langs Oslofjorden og Agder samlet til koordinatorsamling på Jomfruland utenfor Kragerø i Telemark.

I løpet av oppholdet bodde vi på DNT Telemark sin hytte «Sjøbua» beliggende i vannkanten på Øitangen, og fikk oppleve øya både til fots og til sjøs.

Jomfruland nasjonalpark

Nasjonalparkforvalter, Eirik Johansen Dobbedal, viste oss rundt på øya og kunne fortelle om rødlistede arter, næringsfiske og fritidsfiske, landskapsverider og artsmangfold.

Jomfruland nasjonalpark dekker et område på ca. 116,7 kvadratkilometer. 98% av nasjonalparken er under vann og består av tareskoger, ålegrassenger, bløtbunn, skjellsand og israndsavsetninger. På land har nasjonalparken et viktig kulturlandskap og kanskje de fineste skogshagemarkene i landet.

Sjø og sjøbunn utgjør den klart største delen av nasjonalparken. Omtrent 15 000 dekar med tareskoger, ålegrasenger, bløtbunn, skjellsand og israndavsetninger har nasjonal verdi som naturtyper. Naturtypene har viktige økologiske funksjoner både i og utenfor nasjonalparken, blant annet som oppvekst- og leveområder for fisk og skalldyr. De leverer samtidig viktige økosystemtjenester til oss mennesker1.

FNF Oslofjorden

FNFene langs Oslofjorden har opprettet den interne gruppen «Region Oslofjord» og utgjør FNF Oslo og Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold, FNF Vestfold, FNF Telemark og FNF Agder.

Formålet med samarbeidet er å utveksle informasjon og erfaringer, diskutere problemer og styrke det kollegiale samholdet mellom koordinatorene.    

Region Oslofjord har faste møter 1- 3 ganger i måneden der saker av felles interesse diskuteres.  Tiltaksplanen for Oslofjorden, friluftlivsbruk langs Oslofjorden, marin forsøpling og biologisk mangfold er temaer vi diskuterer jevnlig. Møtet på Jomfruland var en del av dette samarbeidet for å lære og motivere hverandre i det videre FNF- arbeidet langs fjorden.

  1. Om nasjonalparken – Jomfruland nasjonalpark ↩︎