FnfBuskerudAktueltArrangement › «La myr være myr»

«La myr være myr»

I forbindelse med årsmøtet til FNF Buskerud 2023, inviterte vi Senioringeniør i Nibio, Kjetil Fadnes, og Generalsekretær i Sabima, Christian Steel, til å holde innledende innlegg om myr.

Vi fikk presentert følgende innlegg:

  • Kjetil Fadnes, Senioringeniør, Nibio: «Om arealtypen myr, og bruk av nettløsningen Kilden».
  • Christian Steel, Generalsekretær, Sabima: «Forbud mot nedbygging av myr og våtmark».

Styreleder i FNF Buskerud, Anne-Mette Kirkemo, var ordstyrer.
Referent: Koordinator i FNF Buskerud, Kaja Høgås.

Det ble gjort opptak av presentasjonene, med påfølgende spørsmål til foredragsholderne.

Vet du at det er planlagt å bygge på 5000 daa myr – bare i Viken?

Vet du at Stortinget i dag jobber for et forbud mot bygging i myr- og at det antagelig kommer på høring i 2023?

Vet du hvordan du kan lage et oversiktskart over myr i ditt område ved bruk av kartløsningen Kilden?

Du kan se hele opptaket her.