FnfBuskerudAktuelt › Når våre populære bade- og rekreasjonsområder går tapt…

Når våre populære bade- og rekreasjonsområder går tapt…

Nedlegging av dammer foregår i stor skala, og utgjør store konsekvenser for natur og friluftsliv. Flere av dammene vi er vant til å bade og fiske i, vil nærmest forsvinne. Suluvann i Sande kan bli neste eksempel.

Befaring Suluvann i Sande

Friluftsområdet Suluvann er et populært friluftsliv- og rekreasjonsområde. Området er populært for jakt og fiske, sopp- og bærplukking, bading, robåt, gå på tur og på langrenn. Hit til Suluvann kommer både små og store for å oppleve godt friluftsliv og for å prate sammen rundt bålet.

Nå står hele, eller store deler av vannet, i fare for å bli borte. Og med det vil også det populære friluftsområde slik vi kjenner det i dag, bli borte.

Suluvann ligger i Sande i Holmestrand kommune, men mange natur- og friluftslivsorganisasjoner fra Drammensområdet er også aktive her. Tirsdag 17. november dro derfor FNF Vestfold og FNF Buskerud på felles befaring hit.

Dette er saken

Nordre Jarlsberg brygge AS bygger nye strandleiligheter på Solodden i Sande. For å kunne bygge leiligheter her har de fylt opp odden med stein og grus. Solodden er en del av Nordre Jarlsberg brygge, og grenser mot Selvikbukta og utløpet av Selvikelva.

Nordre Jarlsberg Brygge AS har også rettighetene og forpliktelsene til Selvikvassdraget som inkluderer Suluvann, Fløyta og Kudalsdammen. Selvikvassdraget er demmet opp, og ga tidligere strøm til papirfabrikken i Sande.

De nye leilighetene på Solodden er nå utsatt hvis demningene i Selvikelva skulle briste. Disse demningene, som er med på å opprettholde elvas bredde og dybde i innsjøen, må derfor utbedres for å tilfredsstille kravene til økt sikring ved økt utbygging. Sikring av demningene er Nordre Jarlsberg Brygge AS sitt ansvar.

Nordre Jarlsberg Brygge AS ønsker å frigjøre seg fra ansvaret, og dermed kostnadene, ved å tappe ned Selvikvassdraget, i stedet for å oppgradere demningene. Ved en eventuell nedtapping av vassdraget, vil det få store konsekvenser for friluftsliv, jakt og fiske, for kulturhistorien til papirfabrikken, og antagelig for de nye eierne av leiligheter på Solodden som nå får sitt friluftsområde kraftig redusert.

Nedtapping av dammer

Nedtapping av dammer har blitt svært utbredt de siste årene. Vann som tidligere er blitt demmet opp, har ikke lenger energiøkonomisk verdi. Vedlikeholdet forsømmes, og dammen forfaller.

NVE har strenge damsikkerhetstiltak, og ber om at grunneierne opppgraderer demningene. I stedet for å gjøre oppgraderinger, har derfor flere grunneiere søkt NVE om å legge ned dammen, noe NVE som regel godkjenner siden det koster mye penger å oppgradere demningene.

Ofte blir det opp til kommunen om de ønsker å betale for oppgradering av demningene, slik at de tilfredsstiller NVE sine krav. På denne måten kan kommunen bevare sine dammer og populære friluftsområder når private grunneiere ikke vil ta kostnaden.