FnfBuskerudAktuelt › Nasjonal ramme for vindkraft på land

Nasjonal ramme for vindkraft på land

FNF Buskerud har kommet med vårt innspill til den nasjonale rammen for vindkraft på land.

NVE har bedt om innspill til totalt 4 analyseområder i Buskerud.

Vi mener utbygging av vindmøllene medfører store beslag av naturområder utover selve installasjonen i form av anleggsveier og industrianlegg, som raskt kan være på konfliktkurs med andre nasjonale målsetninger. Nedbygging av verdifulle areal og fragmentering er alt annet enn bærekraftig eller fremtidsrettet.

Les innspillet her