FnfBuskerudAktueltArrangement › Naturen på Vippepunktet med Tellus natur og miljø

Naturen på Vippepunktet med Tellus natur og miljø

Forurensning, arealtap og klimatiske forandringer med ekstremvær fører til store ødeleggelser på natur og miljø. Tap av naturmangfold er det største problemet menneskeheten står ovenfor. Det er derfor like relevant å snakke om naturkrise som klimakrise. Tellus Natur og Miljø ved Knut E. Hennum, Petter Øijord og Borgar Pedersen arrangerte derfor konferansen «Naturen på vippepunktet» 18.-19. april på Lier kulturscene.

Det ble to hele kvelder med spennende foredrag og debatter med kjente forfattere, forskere og politikere som blant andre Dag O. Hessen, Arne Nævra, Kurt Tande, Henning Røed, Eli Rinde, Per Kristian Solevåg, Jonatan E. Colman, Kristina Bjureke og Even Moland.

Vi takker for en veldig interessant konferanse! Les mer her.

Arealplan – utfordringer ved utbygging og ivaretakelse av natur i «Grønne Lier», 
ved Knut Kjennerud, kommunalsjef steds – og samfunnsutvikling, Lier kommune

Ugjødsla slåttemark og blomsterenger, ved Kristina Bjureke, botaniker ved Naturhistorisk museum, UiO

Norges største naturrestaureringsprosjekt?
– Fjordbyutvikling på Lierstranda

Drammensfjordens unike fiskefauna, ved Petter Øijord, Drammens Sportsfiskere