FnfBuskerudAktuelt › Søk i FNF-uttalelser

Søk i FNF-uttalelser

Bak denne knappen kan du nå finne FNF-uttalelser fra hele landet, filtrert etter tema, avsender, år og ord i tittel. Vi er veldig stolte over å ha fått på plass denne løsningen. Alle kan se de siste uttalelsene som FNF-samarbeidet har bidratt til og hvilke temaer som det arbeides med. Tidligere uttalelser i en sak er lettere å se i sammenheng.

I vårt arbeid er vi avhengig av åpenhet. Vi ønsker selv å være åpne og å vise fram mest mulig av det vi arbeider med. Det skal være lett, og har nå blitt enda lettere, å finne uttalelsene FNF bidrar til.

Uttalelsessamlingen kommer til å være en viktig ressurs i det daglige FNF-arbeidet framover. Koordinatorene og tillitsvalgte vil finne mye godt fagstoff i tidligere uttalelser når disse nå er samlet og lett kan filtreres på tema.

Oversikten inneholder over 1000 uttalelser og går opptil 15 år tilbake.

På fylkessidene, f.eks. siden til FNF Troms under «Uttalelser» finner du nesten som før «uttalelser som FNF Troms har skrevet, koordinert eller på andre måter bidratt til». Bortsett fra at lista gjerne er lenger enn før fordi vi har lagt til mer innhold i det siste. Dessuten finner du den nye grønne knappen på toppen som tar deg til søkesiden.

På søkesiden merker du av tema, årstall, avsender og legger inn fritekst du er interessert i. Listen over uttalelser vil forandre seg i takt med hvordan du endrer søket.

Vil du se uttalelser fra FNF Nordland velger du denne avsenderen. Kombinerer du med avmerking for 2021, ser du alle uttalelser fra FNF Nordland i 2021. Kombinerer du avsender FNF Troms med tema «vannkraft» får du uttalelser i vannkraftsaker som FNF Troms har bidratt til over tid.

Daglig leder vil rette en stor takk til IT-gruppa for innsatsen med å få på plass løsningen. Både til Maria Tesaker som leder gruppa, men helt spesielt til Linda Williamsen som har gjort en uvurderlig innsats med å få dette på plass! Dette kommer vi til å ha mye glede av framover!