FnfBuskerudOm ossStyre

Styre

Regionalt styre har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet. Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret. 

Dagens styre består av:

Styrereferater