FnfBuskerudPå høring

På høring

Høringsradaren er et verktøy for å gi engasjerte medlemmer i natur- og friluftslivsorganisasjonene en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Sakene fanges opp fortløpende av FNF-koordinatorene rundt om i hele landet, som så gjør en vurdering av om den har relevans for naturverdier og friluftslivsinteresser. Det foregår altså en manuell siling av saker som gjøres av det enkelte FNF i hvert fylke.

Se hva som er på høring i regionen ved å trykke på knappen under.

Gå til høringsradaren.no icon

Nedenfor har vi samlet linker til sider hvor saker legges ut på høring. Noen av sakene er svært viktige for natur og friluftsliv, mens andre er lite relevante.

Kommuner i Buskerud

Asker kommune
Drammen kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune

Andre relevante sider:

Klima- og Miljødepartementet (Dokumenter)
Miljødirektoratet
NVE
Samferdselsdepartementet
Statens Vegvesen

Kommuneplanens arealdel. Når skal kommuneplanen på høring?

Drammen kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel: «Et godt sted å være» vedtatt 13.desember 2021.
Kommuneplanens arealdel 2023- 2035 på høring vår 2023– under arbeid.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt Kommunalsjef for arealplan, klima og miljø: Anne-Marie Vikla.

Flesberg kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2023 «Flesberg skal være en levende, nyskapende og inkluderende kommune, med trygghet for alle, dugnadsånd og bærekraftig utvikling». Vedtatt 10. desember 2020.
Planprogrammet for arealdelen vedtatt 24.03.2022. På høring våren 2023 – under arbeid.
Kommuneplanens arealkart (nois.no).
Kontakt Teknisk sjef: Gro Rudi.

Flå kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2034 «Flå- Først i Hallingdal». Vedtatt 15. desember 2022.
Kommuneplanens arealdel 2015-2027. Vedtatt 26. mai 2016.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt Plansjef: Sigrid Hauglann Grimeli.

Gol kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel for 2018- 2030 «Me sjåast på Gol» ble vedtatt 12.juni 2018.
Kommuneplanens arealdel 2011-2023. Vedtatt 19. september 2011. Forslag til ny kommuneplan er på høring vinteren 2024. Høringsfrist: 5. februar 2024. Hanne Cecilie Nes leder administrasjonens arbeid med den nye kommuneplanen.
Kommuneplanens arealkart: GISLINE (gol.kommune.no)
Kontakt Avdelingsleder plan og bygg: Hanne-Cecilie Nes.
Kontakt kommunalsjef samfunn og utvikling: Svein Eide.

Hemsedal kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 «Pulsen på bygda» ble vedtatt 05.november 2020.
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt 06.desember 2018.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt leder Areal- og byggsak: Heidi Bergom.

Hol kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 «Det gode liv» ble vedtatt 20. juni 2018.
Kommuneplanens arealdel 2014-2025 ble vedtatt 27.august 2014. Ny arealdel på høring i 2022 – Under arbeid.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt leder for plan og utvikling: Kamilla Holberg Mjøsund.

Hole kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 «Eventyrlig fortid- eventyrlig fremtid». Vedtatt 10. desember 2018.
Kommuneplanens arealdel 2021 – 2030. Godkjent 15. februar 2021.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt kommunalsjef samfunnsutvikling: Åge-Andre Sandum.

Kongsberg kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 «Vekst gjennom kunnskap og kultur». Vedtatt 9. mai 2018.
Kommuneplanens arealdel 2022- 2030. Vedtatt 22. juni 2022.
Kommuneplanens arealkart.
Seksjonsleder seksjon samfunnsutvikling: Rune Fredriksen

Krødsherad kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2019- 2032 «Vertskap i verdensklasse». Vedtatt18. juni 2020.
Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Vedtatt 24. september 2013.På Krødsherad kommunes kartsider finner du kommuneplanens arealdel, samt alle andre arealplaner inkludert kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner:  Kommuneplanens arealkart.
Kontakt samfunnsplanlegger: Hans Ole Wærsted.

Lier kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028 «Grønne Lier- for alle innbyggere». Vedtatt 21. mai 2019.
Kommuneplanens arealdel 2017- 2028. Vedtatt 18.juni 2019.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt planlegger Jon Arvid Fossum.

Modum kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 «“Samhandlende og romslig – nyskapende og modig» er under sluttbehandling.
Kommuneplanens arealdel 2016- 2027. Vedtatt 4. februar 2019.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt leder seksjon Areal, landbruk og miljø: Øystein Lid Larsen.

Nesbyen kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2018- 2030 «Hjertet i Hallingdal. Der dal og fjell møtes- og sammen skaper bærekraftig vekst». Vedtatt 21.juni 2018.
Kommuneplanens arealdel. Vedtatt 21. juni 2018.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt kommunalsjef: Anders Halland.

Nore og Uvdal kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 «Sammen skaper vi framtida». Vedtatt 16. september 2019.
Kommuneplanens arealdel 2022- 2033 var på høring vinter 2022/2023. Frist 9. januar 2023.
Kommuneplanens arealkart
Kontakt Kommunalsjef NMK – Næring, Miljø og Kommunalteknikk: Kristoffer Grette.

Ringerike kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2030 «Ringerike- nærmest det meste». Vedtatt 30. september 2021.
Kommuneplanens arealdel 2023-2035 er på høring. Høringsfrist 6. november 2023.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt Klima- og miljøsjef: Bente Elsrud Anfinnsen.

Rollag kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2033. Vedtatt 18. desember 2020.
Kommuneplanens arealdel 2002- 2015. Vedtatt 20. februar 2003.
Kommuneplanens arealkart
Kontakt enhetsleder Plan og utvikling: Tanja Grinde Bjørkgården.

Sigdal kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2015- 2030 «I Sigdal kan du skape no’ sjøl». Vedtatt 11. desember 2015.
Kommuneplanens samfunnsdel 2022- 2035 «I Sigdal kan vi skapa no’ sammen». Vedtatt 22. september 2022.
Kommuneplanens arealdel 2015- 2030. Vedtatt 22. mars 2018.
Kommuneplanens arealkart
Kontakt teknisk sjef: Kjell Ove Hovde.

Øvre Eiker kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2033 «Sammen skaper vi et livskraftig øvre Eiker». Vedtatt 15. juni 2022.
Kommuneplanens arealdel (del av kommuneplanen for 2015-2027) vedtatt 9. desember 2015.
Kommuneplanens arealkart.
Kontakt plansjef: Anders Stenshorne.

Ål kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2015- 2027 «Eit levande Ål for alle». Vedtatt
Kommuneplanens arealdel 2022- 2035. På høring frem til 20. november 2023.