FnfBuskerudPå høring

På høring

Høringsradaren er et verktøy for å gi engasjerte medlemmer i natur- og friluftslivsorganisasjonene en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Sakene fanges opp fortløpende av FNF-koordinatorene rundt om i hele landet, som så gjør en vurdering av om den har relevans for naturverdier og friluftslivsinteresser. Det foregår altså en manuell siling av saker som gjøres av det enkelte FNF i hvert fylke.

Se hva som er på høring i regionen ved å trykke på knappen under.

Gå til høringsradaren.no icon

Nedenfor har vi samlet linker til sider hvor saker legges ut på høring. Noen av sakene er svært viktige for natur og friluftsliv, mens andre er lite relevante.

Kommuner i Buskerud

Asker kommune
Drammen kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Kongsberg kommune
Krødsherad kommune
Lier kommune
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nore og Uvdal kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sigdal kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune