FnfBuskerudAktuelt › Prosjekt «Presentasjon organisasjon», del II: «Stifinner-organisasjonene»

Prosjekt «Presentasjon organisasjon», del II: «Stifinner-organisasjonene»

Forum for natur og friluftsliv Buskerud er i gang med å lage en digital presentasjon av våre 14 tilsluttede organisasjoner og deres arbeid, samt synliggjøre hvordan vi i FNF kan bidra til å lette arbeidet for organisasjonene.  Presentasjonen er en del av prosjektet «Digitalisering og teknisk profesjonalisering av FNF Viken», og en del av FNF sitt bidrag til Frivillighetens år 2022.

I første del av prosjektet snakket vi med naturvernorganisasjonene som er tilknyttet FNF. Les mer om dem her.

I andre del av prosjektet vil vi presentere «Stifinner- organisasjonene» våre, de organisasjonene som bruker naturen aktivt og som blant annet jobber for å finne gode stier og veier i naturen, gjerne med bruk av kart og kompass, speiderstier, sykkelløyper og klatreruter. Felles for stibruken er flotte naturopplevelser med minst mulig skade på naturen.

I del to presenterer vi Orienteringskretsen i Buskerud (BuOK), Norsk Organisasjon for Terrengsykling Drammen og Omegn (NOTS), Buskerud Krets av KFUK- KFUM- Speidere, Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund og Drammen klatreklubb.

Kanskje får du lyst til å følge en sti, og melde deg inn i en eller flere av organisasjonene?

Simen Filseth (NOTS), Kenneth Buck (BuOK) og Linda Verde (BuOK) varmer seg rundt bålet i samtaler med FNF Buskerud i november.

Orienteringskretsen i Buskerud

Det finnes ulike typer konkurransegrener innen orientering. Felles for de fleste grenene er at de handler om å finne frem til bestemte steder (poster) i terrenget ved hjelp av et kart der postene er tegnet inn. Postene skal oppsøkes på kortes mulig tid og i en bestemt rekkefølge. Du velger selv vei mellom postene.

Kondisjon, lure veivalg og rask og nøyaktig kartlesing er noe av det en må beherske for å nå til topps i konkurransene. På postene stempler du med elektronisk brikke for å registrere at du har vært innom. Orientering har klasser for alle aldre og nivåer, og det er derfor aldri for sent å begynne. I tillegg arrangerer de fleste klubbene turorientering der faste poster ligger ute i sommerhalvåret, og tilhørende kart kan kjøpes og lastes ned digitalt.

Nedre Buskerud orienteringskrets ble etablert 29. januar 1946, og foreningen feiret 75 år i år. Buskerud Orienteringskrets (BuOK) ble etablert ved sammenslåing av orienteringskretsene Nedre og Øvre Buskerud 7. desember 1985, og har i dag 22 klubber med til sammen 2173 medlemmer.

Kretsleder Linda Verde og kretskoordinator Kenneth Buck i Orienteringskretsen i Buskerud tok en prat med FNF Buskerud i november. Vi spurte dem om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Formålet vårt er å koordinere felles aktiviteter for klubbene i Buskerud, særlig aktiviteter for barn og unge. Vi lager treningsopplegg og konkurranser som alle aktuelle inviteres til.

Linda Verde, BuOK

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?

Jeg har alltid vært frivillig, tror jeg… Jeg har en bakgrunn som landslagsutøver i orientering, og etter at jeg sluttet med det så har jeg vært med på å organisere orienteringsløp, og har hatt ulike roller innen det. Jeg har nå vært leder av orienteringskretsen i syv år. Nå er jeg pensjonist og har ekstra god tid til å drive med orientering og andre verv.

Linda Verde, BuOK

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Skogen er jo vår hovedarena. Vi lærer opp barn og unge til å lese kart. Og selv om de ikke blir orienteringsløpere, så lærer de å verdestte skogen, og om friluftsliv og kartlesing.

Linda Verde, BuOK

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Vår aktivitet foregår i skogen, og er en friluftslivsaktivitet. Vi vil gjerne at skogen og friluftslivsarealene er lett tilgjengelige. Også i fremtiden.

Det er også viktig med dialog med de andre organisasjonene tilknyttet FNF, selv om man ikke nødvendigvis er helt enige i alt. Organisasjonene, for eksempel ornitologene, sitter på kunnskap som vi har lett tilgang til. Orienteringsforbundet har for øvrig en rammeavtale med andre rettighetshavere om bruk av naturen til orienteringsaktivitet.

Linda Verde, BuOK

Kenneth Buch, kretskoordinator i Buskerud orienteringskrets, legger til at det er motiverende å jobbe med folk som er frivillig.

Det er veldig engasjerende at folk ønsker å bruke sin tid på noen aktiviteter som inspirerer dem. Jeg er selv orienteringsløper, og trives ute i naturen. Å bidra til å skape aktivitet i skogen, er veldig givende for meg.

Kenneth Buck, BuOK

Vil du vite mer om Orienteringskretsen i Buskerud, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om BuOK her.

Norsk Organisasjon for Terrengsykling Drammen og Omegn (NOTS)

«NOTS Drammen og omegn skal delta aktivt i debatt knyttet til bruk av marka, være en forkjemper for allemannsretten og sykling som en naturlig del av denne. NOTS jobber for å fremme en god ferdselskultur på sykkel i utmark, blant annet gjennom stivettreglene, turforslag og guidede turer på stier som tåler slik bruk godt».

Norsk Organisasjon for Terrengsykling er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004. Lokallaget NOTS Drammen og Omegn ble etablert i 2016, og favner de tidligere kommunene Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik. Lokallaget har i dag ca. 100 medlemmer.

Styreleder i NOTS Drammen og Omegn, Simen Filseth, tok en prat med FNF Buskerud i november.

Vi spurte han om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Formålet med vår organisasjon er å sikre rettighetene til terrengsyklister i Norge. Vi er en ung organisasjon ,men med veldig mange aktive og engasjerte medlemmer.

Simen Filseth, NOTS

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Jeg er veldig interessert i terrengsyling, og bor rett i nærheten av skogen. Det var naturlig for meg å bli engasjert i rettigheter for terrengsykling da det har vært noen spørsmål rundt det her i vårt lokalmiljø.

Det ene dro det andre med seg, så endte jeg opp som lokallagsleder til slutt. Vi ser også at veldig mange andre har glede av de tiltakene vi gjør, som for eksempel når vi klopper eller tilrettelegger sti, så er det alltid turgåere som klapper og sier at – dette er saker! Vi prøver å ha en tilrettelegging som ikke bare er for syklister, men for alle brukere. Det har vært en suksess så langt.

Simen Filseth, NOTS

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

For Norsk Organisasjon for Terrengsykling så er natur- og friluftslivsarealene vår hovedarena for aktivitet. Vi er derfor veldig opptatt av å ta vare på naturen, og behandle den på en ok måte. Vi har også stivettreglene, som er ti regler som går på hvordan man skal ferdes i naturen og som vi prøver å spre ved enhver anledning. Stivettreglene dreier seg i hovedsak om å ta hensyn til naturen, hverandre og forskjellige brukergrupper.

Simen Filseth, NOTS

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

NOTS er en miniorganisasjon i forhold til for eksempel DNT. For vår del så er det viktig å samarbeide godt med andre organisasjoner for å oppnå det vi står for. Vi klarer ikke alltid å ha gjennomslag nok alene, og derfor er FNF en veldig god organisasjon å være tilsluttet for NOTS, nettopp for å få dialog med andre organisasjoner, og forhåpentligvis få gjennomslag for våre synspunkter utover det vår egen medlemsmasse tilsier.

Simen Filseth, NOTS

Vil du vite mer om NOTS Drammen og Omegn, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer her.

Buskerud Krets av KFUK- KFUM- Speidere

«Det er i naturen en KFUK-KFUM-speidere hører hjemme. Vi bruker friluftsliv som en metode for å nå våre mål. Vi er ikke ute bare fordi vi liker det, vi er ute fordi det hjelper oss å vokse som mennesker. Friluftsliv er en måte å utvikles på. Når du havner i et annet miljø du er vant til må du handle utenfor dine vanlige rammer, og bruke din kreativitet og dine ferdigheter. Vi bruker naturen til lek, læring og samarbeid. Vi blir kjent med, tar vare på og undersøker naturen gjennom utendørsaktiviteter. Speiderne får prøve på mange forskjellige opplevelser i naturen, alt fra små turer i skogen til kanopadling, brevandring og toppturer.»

Norges KFUK- speidere ble stiftet i 1920, og KFUM-speidere ble stiftet i 1945. Norges KFUK-KFUM-speidere (KM-Speiderne) ble stiftet 11. oktober i 2003 som følge av sammenslåing av Norges KFUK-speidere og Norges KFUM- speidere. Per i dag har kretsen 363 medlemmer.

Kretsleder i Buskerud Krets av KFUK-KFUM-Speidere, Wanja Andersen, tok en prat med FNF Buskerud i november.

Vi spurte henne om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Det viktigste med KFUK-KFUM Speiderne er å ha aktiviteter for barn og unge ved å bruke naturen. Det kan være alt fra å lære om hvordan ta vare på naturen, til å bruke naturens ressurser på en god måte. Man lærer tidlig utsagnet «Det er to ting man etterlater seg på en leirplass: det første er ingenting, det andre er en takk til eieren» – sitat Lord Robert Baden-Powell, grunnstarter av speiding.  Speideren har fem kjerneverdier: Kristen tro, fellesskap, friluftsliv, personlig utvikling, samfunnsengasjement. 

Wanja Andersen, KM-Speiderne

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Jeg er engasjert fordi jeg får en glede av å se at barn og unge synes det er gøy å være med på aktiviteter og turer jeg og andre er med på arrangere. Det at de ønsker å fortsette å være speidere, fordi vi som voksne klarer å glede de, det er gøy. Det er også gøy å se at de som starter som små speidere blir store, og kanskje etterhvert blir gode ledere. 

Wanja Andersen , KM-Speiderne

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Som speider kan jeg svare litt med to av våre kjerneverdier:

Friluftsliv

Naturen brukes til lek, læring og samarbeid. Vi er mye ute, og i friluftslivet mestrer vi nye utfordringer. Gjennom utendørsaktiviteter blir vi kjent med, tar vare på og setter pris på naturen. I friluftslivet opplever vi glede, avkobling og fellesskap.

Samfunnsengasjement

Vi engasjerer oss i samfunnet vi lever i, og deltar aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Speiderne vil være gode forbilder og gjøre verden til et litt bedre sted. Vi jobber for å øke kunnskap om rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har for andre enn oss selv.

Wanja Andersen , KM-Speiderne

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Det er viktig fordi vi er en friluftslivorganisasjon for barn og unge. Vi er med på å lære bort det å ta vare på naturen, og hvordan man kan leve bærekraftig. Vi bruker også mye av vår tid til å være ute, både på turer, møter og leirer. En av våre kjerneverdier er tross alt friluftsliv!

Wanja Andersen , KM-Speiderne

Vil du vite mer om Buskerud Krets av KFUK-KFUM-Speidere , eller støtte deres arbeid, kan du lese mer her.

Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund.

«Speideren er vennskap, mestring og friluftsliv. Du får oppleve mye moro sammen med andre som liker å være ute i naturen året rundt. I speideren gjør vi det meste, alt fra å tenne bål, padle kano og bygge trehytte, til å lage video, klatre i trær og dra på leir i Norge eller utlandet.» Ref. Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund.

Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund ble stiftet 1. januar 2020 etter en sammenslåing av Asker og Bærum og Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund.

I Vestmarka krets av Norges speiderforbund er det i dag 1708 medlemmer. Alle medlemmer i Norges Speiderforbund mottar medlemsbladet SPEIDEREN i posten fire ganger i året.

Vil du vite mer om Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer her.

Drammen klatreklubb

Drammen klatreklubb (DKK) organiserer klatrere i nedre del av Buskerud og nordre del av Vestfold, og andre som vil støtte vårt arbeid.

I følge vedtektene er klubbens formål er å drive informasjon om klatresport, å skape kontakt mellom klatreinteresserte og virke for deres interesser, samt å drive klatresport organisert i Norges idrettsforbund. Den vil søke å fremme en klatresport med vekt på sikkerhet og vern om klatremulighetene.

Drammen klatreklubb ble offisielt stiftet 3. februar 1994, og har i dag 184 medlemmer.

Styreleder i Drammen klatreklubb, Geir Arne Bore, tok en prat med FNF Buskerud i november.

Vi spurte han om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Drammen klatreklubb skal samle klatrere i området, være med på å utvikle klatringen i området på en god måte i tråd med norsk klatre- og friluftslivstradisjon og tilrettelegge for at barn og unge får muligheten til å utvikle seg som klatrere. 

Geir Arne Bore, DKK

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Jeg har klatret siden jeg var ungdom, og har vært engasjert i klatringens mange sider som friluftsliv og idrett. Selv om det etterhvert er mange som klatrer, så er det viktig å samle klatremiljøet, som fremdeles er en idrett med mindre organisering enn mande andre mer etablerte idretter og friluftslivorganisasjoner. Det er naturlig å bidra til å ivareta de fantastiske klatremulighetene i området og gi nye generasjoner muligheten til å utvikle seg innen klatring. 

Geir Arne Bore, DKK

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Klatring bygger på en norsk friluftslivstradisjon, selv om det også er en idrett. Vi ønsker å bevare mulighetene for å drive friluftsliv i tråd med denne tradisjonen. 

Geir Arne Bore, DKK

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Vi ønsker å sikre at det er gode muligheter til å klatre i områder som ivaretar friluftsliv og naturens mangfold, og bidra til dette i god dialog med grunneiere, myndigheter og organisasjoner. Dette gjør vi best i et godt samarbeid med de andre organisasjonene og med forumet FNF. 

Geir Arne Bore, DKK

Ønsker du å vite mer om Drammen klatreklubb, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer her.