FnfBuskerudAktuelt › Prosjekt «Presentasjon organisasjon» del III

Prosjekt «Presentasjon organisasjon» del III

Forum for natur og friluftsliv Buskerud er i gang med å lage en digital presentasjon av våre 14 tilsluttede organisasjoner og deres arbeid, samt synliggjøre hvordan vi i FNF kan bidra til å lette arbeidet for organisasjonene.  Presentasjonen er en del av prosjektet «Digitalisering og teknisk profesjonalisering av FNF Viken», og en del av FNF sitt bidrag til Frivillighetens år 2022.

I første del av prosjektet snakket vi med Birdlife Norge Avd. Buskerud, Buskerud Botaniske Forening, og Naturvernforbundet i Buskerud. Les mer om dem her.

I andre del av prosjektet snakket vi med Orienteringskretsen i Buskerud (BuOK), Norsk Organisasjon for Terrengsykling Drammen og Omegn (NOTS), Buskerud Krets av KFUK- KFUM- Speidere, Vestmarka Krets av Norges Speiderforbund og Drammen klatreklubb. Les mer om dem her.

I tredje og siste del av prosjektet har vi snakket med Norges Jeger- og Fiskerfobund Buskerud, DNT Drammen og Omegn, Skogselskapet i Buskerud og Telemark og Oslofjordens friluftsråd. Og de skal du få høre mer om her:

Anne-Mette Kirkemo, NJFF Buskerud, Simon Torgersen, DNT Drammen, Ingvild Gran og Karl-Henrik Berke, Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud

Norsk Jæger- og Fiskerforening ble stiftet 10. februar 1871, og brukes som dato for NJFFs formelle stiftelse. Fylkeslaget i Buskerud representerer 38 lokallag i gamle Buskerud fylke, med til sammen ca. 6500 medlemmer. Hvert lokallag tilbyr ulike aktiviteter innen jakt og fiske.

Anne-Mette Kirkemo er fylkesekretær for NJFF Buskerud, og styreleder i FNF Buskerud.

Vi tok en prat med Anne-Mette i desember, og spurte henne om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

NJFF Buskerud er et fylkeslag under Norges Jeger- og Fiskerforbund sentralt. 

Vår visjon er jakt- og fiskeglede til alle for alltid. Det er et ganske hårete mål, og det ligger veldig mye i det. Tilgjengelighet til jakt og fiske, forvaltning av jakt- og fiskebestander, at vi ivaretar bestandene på en god måte så det også er fisk og vilt i fremtiden. Forvaltning av naturgrunnlaget og miljøgrunnlaget der fisken og viltet skal bo, leve og formere seg.

Vi er også en medlemsorganisasjon med over 100.000 medlemmer over hele landet, og 550 lokalforeninger som tilbyr en rekke aktiviteter innenfor jakt, fiske, skyting, hund, ungdomsarbeid og egen kvinnesatsing. Vi ønsker rett og slett at så mange som mulig skal få oppleve et høstingsbasert friluftsliv.

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Frivilligheten er viktig. Vi hadde ikke klart å lønne alle disse menneskene! Tenk på hvor mange hundretusener av timer som legges ned i frivillig arbeid hvert eneste år. Våre medlemsforeninger drifter skytebaner, fiskestell… akkurat nå har vi medlemmer som er ute og drar ruser for å tynne fiskevann der det bor hundretusen abbor og småfallen ørret. Noen er kanskje ute og legger ut mat til elg og rådyr. Noen har kanskje med seg en skoleklasse eller en barnehage ut på tur. Og alt dette frivillige arbeidet gjør at så mange som mulig får oppleve jakt og fiske.

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Jegere og fiskere er veldig opptatt av å ta vare på naturen, det danner grunnlaget for det vi driver med. Naturen er levested for de artene som vi høster ut av. Vi driver høstingsbasert friluftsliv, men det er ikke bare den høstingen som er viktig… det å komme seg ut i naturen, det å oppleve det sosiale fellesskapet under en rådyrjakt eller elgjakt, eller å gå helt alene i skogen på skogsfugljakt. Kanskje er du helt alene, kanskje har du med bikkja. Vi er opptatt av å ta vare på de områdene der vi er en del av friluftslivet.

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Norges Jeger og fiskerforbund er en av eierorganisasjonene i Forum for natur og friluftsliv. Vi så tidlig at det er viktig at organisasjonene jobber sammen fordi naturen er under et så hardt press. Jo flere som jobber sammen, og utveksler erfaringer, jo bedre blir vi. Jo mer kan vi følge med og være vaktbikkjer mot nedbygging og utnytting av naturen.

Vil du vite mer om Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om organisasjonen her.

DNT Drammen og omegn

DNT Drammen og Omegn (DNTD) er en av landets eldste turistforeninger. Den ble stifta allerede i 1888 som Drammens og Oplands Turistforening (DOT), bare 20 år etter stiftelsen av Den Norske Turistforening.

Hva driver DNT Drammen og omegn med?

  • arbeider for å legge forholdene til rette for aktivt friluftsliv i nærmiljø, skog og fjell gjennom hele året 
  • merker og vedlikeholder over 1000 km turløyper og driver mange turisthytter i skogen, ved sjøen og på fjellet
  • arrangerer turer/aktiviteter for alle aldersgrupper
  • jobber med å inkludere alle samfunnsgrupper i tilbudet vårt
  • har egen kajakklubb – Gyldenløve Kajakklubb

Simon Torgersen er daglig leder i DNT Drammen og Omegn, og styremedlem (vara) i FNF Buskerud.

Vi tok en prat med Simon, og spurte han om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

DNT og DNT Drammen og omegn jobber hovedsakelig med å tilrettelegge for, og gjennomføre, det enkle friluftslivet. Et lavterskel friluftstilbud som alle kan benytte seg av, rett utenfor døra der de bor. Det arbeidet, sammen med infrastruktur, stier, ruter og hytter ved både kyst, i lavlandet og i fjellet er hovedfokus.

I Drammen og omegn har vi fokus på et inkluderende friluftsliv, hvor vi bruker ekstra ressurser på tiltak og tilrettelegging for at folk som normalt sett ikke driver med friluftsliv kan bli med allikevel. Og i den forbindelse så arrangerer vi lavterskelturer, lavterskelkurs… vi prøver å sørge for at den samme gjengen som er med på lavterskelturer, også ønsker å være med som frivillig i foreningen. Vi får ofte et større engasjement fra medlemmer som også har et ansvar. Og har noe å gå til. Det blir en sosial arena, som kan bekjempe ensomhet og andre ting. Et lavterskel friluftsliv som legger igjen minst mulig fotavtrykk. Det er det vi driver med.

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?  

Det hadde ikke vært noe DNT eller DNT Drammen og omegn uten frivilligheten. Jobben vår, i bunn og grunn, er å forvalte, og legge til rette, og ivareta for frivilligheten, for at de skal kunne jobbe med det som frivilligheten jobber med. Frivilligheten er feltarbeidet der ute. Vi har 35.- 40.000 dugnadstimer i Drammen og omegn ved et «normalt» år. Ingen av våre aktiviteter, hytter, ruter ivaretas, planlegges eller gjennomføres uten at frivilligheten er engasjert i det, og gjennomfører. Mens vi «kontorrottene» i DNT Drammen og omegn gjør den kjedelige jobben som de frivillige ikke ønsker å drive med. Vi opplever at dette fungerer godt, og at det er mange som ønsker å bli med som frivillig. Så uten frivilligheten blir det ikke noe DNT.

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Naturen er vår arena. Uten naturen, kan vi ikke drive med det som er formålet vårt. Det er viktig at vi i dagens samfunn sørger for å ivareta dette for fremtidige slekter, slik at de også kan drive med friluftsliv.

Allemannsretten, som DNT var med på å ta initiativ til for mange år siden, er utrolig viktig for at vi skal kunne opprettholde det friluftslivet vi har i dag. Hvem som helst kan dra ut i naturen og fyre opp et bål, sette opp telt, fiske og jakte… den retten til å ferdes i natur, og til å kunne bruke den for å pleie kropp og sjel, det er utrolig viktig. Og derfor har vi et ansvar i DNT m.fl. å sørge for at det også ligger til rette for dette i fremtiden.

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Det er det flere grunner til. Lokalt hos oss så er det en utrolig god hjelp til å ivareta arealsaker som påvirker friluftslivet, og naturen som arena for å drive med friluftsliv. Det er veldig arbeidskrevende, og det krever egen kunnskap, og blir lett venstrehåndsarbeid i en travel hverdag. Men i bunn og grunn hvis vi ikke gjør den jobben ordentlig, og ikke svarer ut ulike arealsaker rundt omkring i området vårt, så kan vi risikere at verdifulle naturområder går til spille og brukes til andre ting, som igjen forringer både allemannsretten og den muligheten vi har til å drive med friluftsliv.

Så uten FNF til å hjelpe oss med det arbeidet der, så hadde vi hatt mye større utfordringer med det enn vi har i dag. Så vi er glad i FNF, og er som NJFF, også en av initiativtakerne til FNF.

Vil du vite mer om DNT Drammen og omegn, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om organisasjonen her.

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

«Skogselskapet i Buskerud og Telemark er et av de 16 fylkesskogselskapene som er fordelt over hele landet. Arbeidet vårt fokuseres på å fremme forståelsen, nysgjerrigheten, og skogens allsidige betydning, og ikke minst å fremme et aktivt skogbruk».

Skogselskapet i Buskerud og Telemark har ca. 650 medlemmer, tillegg er det ca. 40 organisasjoner som har tegnet et aktivt medlemskap.

Ingvild Gran, nyansatt infokonsulent – “SkoginSPIREr”, og Karl-Henrik Berke, daglig leder fra Skogselskapet i Buskerud og Telemark ble med FNF på bålsamtale i Drammensmarka.

Vi spurte dem om følgende:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Skogselskapet i Buskerud og Telemark har lang fartstid. Vi ble stiftet rundt 1900, og har siden den gang forsøkt å være den organisasjonen som leverer faktabasert og nøytral informasjon om skogen og med skogen. Dette gjør vi via tre satsingsområder: Skog og klima, Skog og helse, og Skog og skogbruk.

Vi er veldig mye ute med barn og ungdom som vi har lyst til å videreformidle gleden over skogen til. Vi tenker at det du er glad i, det tar du vare på. Så ved å tenne noen lys og nysgjerrigheten blant barn og ungdom, så setter de mer pris på skogen og det som den kan by på, og dermed vil de være med på å ta vare på den.

– Det handler om å prate om skau til allmenheten!

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?

Vi setter utrolig stor pris på frivilligheten. Apropos satsingen vår på informasjon om skogen, så er vi avhengige av frivillige for å nå ut til flest mulig barn. Vi er derfor helt avhengige av engasjerte frivillige som vi setter veldig stor pris på.

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Vi er svært opptatt av natur og friluftsarealer. Alle mennesker som har lyst til å ferdes i natur, enten for trening eller jakt, så må de ha lov til det. Det ser vi også basert på forskning, det skal ikke mer til enn en liten tur i skog og mark før stresshormonene roer seg, og er det noe som er viktigere enn det i dagens samfunn, så vet ikke jeg.. Og med det perspektivet i tankene så er det viktig å huske på at de fine friluftsarealene vi har i dag, er nettopp så fine fordi skogeiere har skjøttet dem slik dem fremstår i dag. Ta for eksempel skogsbilveier som i dag blir brukt i massevis til skiløyper. De ble ikke anlagt for å lage skiløyper. De ble anlagt for å transportere en ressurs som vi bruker i det daglige, både du og jeg. Også ser vi i etterkant at vi kan bruke de veiene nettopp til skiløyper. Så her er det viktig at vi respekterer hverandres interesser, og at vi gir hverandre rom til å utøve hver vår aktivitet, enten det er fritid eller en skogsdrift som skal gi ressurser til samfunnet.

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

Vi fra Skogselskapet i Buskerud og Telemark er med i FNF fordi vi synes det er en veldig spennende arena å være med på. I FNF møter vi organisasjoner som kanskje står lenger fra oss verdimessig fra tidligere av, men som vi i dag ønsker å oppnå en bedre dialog med. Vi i skogselskapet ønsker å være en brobygger mellom motpolene i form av skognæring og naturvern. Vi har lyst til å få til en bedre dialog mellom organisasjonene, så kan man finne gode løsninger for alle og en hver.

Vil du vite mer om Skogselskapet i Buskerud og Telemark, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om organisasjonen her.

Oslofjordens friluftsråd

Ooslofjordens friluftsråd (OF) ble opprettet i 1933. Fremsynte kvinner og menn så at friluftslivet hadde to problem:

1. Stadig flere områder ble nedbygd og dermed gjort utilgjengelige for folk flest.
2. Fjorden var forurenset, og måtte bli renere.

Med lite ressurser og store ambisjoner gikk de i gang. Viktige områder ble kjøpt opp slik at innbyggerne fikk tilgang til badestrender.

OF har i dag ansvar for store friområder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten. OF er det største friluftsrådet i Norge, over 1,6 millioner mennesker bor i OFs  medlemskommuner.

OF drifter også Kystledens overnattingssteder der du kan leie deg en fin koie med sjøutsikt.

Espen Søilen er direktør i Oslofjordens friluftsråd. Som en del av dette prosjektet, har han sendt oss svar på følgende spørsmål fra FNF:

Hva er det viktigste formålet med din organisasjon?

Oslofjordens Friluftsråd er en ideell organisasjon som arbeider for en ren Oslofjord i økologisk balanse som er tilgjengelig for friluftsliv.

Hvorfor er du engasjert i din organisasjon og arbeid med frivillighet?

Medlemmene er kommuner og fylkeskommuner som er engasjert i planlegging og forvaltning av arealene i og omkring Oslofjorden. Vi arbeider i hovedsak profesjonelt med oppgavene.

Hvorfor er det viktig å ta vare på natur- og friluftslivsarealer?

Oslofjordens Friluftsråd legger til grunn at naturen i og omkring Oslofjorden har sin egenverdi, samtidig som den er av stor betydning for livskvaliteten til menneskene som bor eller er på besøk i området.

Hvorfor er det viktig at din organisasjon er tilknyttet FNF?

For OF er det viktig å hå et godt nettverk til andre som arbeider med arealspørsmål, naturvern og friluftsliv. Vi har begrenset kapasitet til å følge alle reguleringsplaner, og -saker. Derfor er FNF veldig nyttig.

Vil du vite mer om Oslofjordens friluftsråd, eller støtte deres arbeid, kan du lese mer om organisasjonen her .

Takk for turen!