FnfBuskerudAktuelt › Regional samling FNF Oslofjorden

Regional samling FNF Oslofjorden

25.- 27. november 2021 arrangerte FNF regional samling med koordinatorer og styrerepresentanter fra FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo, FNF Vestfold, FNF Telemark, FNF Østfold, FNF Innlandet og daglig leder, Ole Lilleås.

Torsdag kveld var koordinatorene samlet på Sæteren gård i Bærumsmarka for teambuilding- aktiviteter. Det ble yoga og kveldstur under stjernehimmelen med mange fine samtaler.

Fredag morgen var det tid for lek og konkurranser, før turen gikk videre til Skaugumåsen i Asker.

Etter mange flotte aktiviteter, var vi klare for faglig påfyll på Holmen fjordhotell i Asker:

Nicolay Winge fra Holth og Winge holdt foredrag om arealplaner i kommunene, og hvordan vi kan fremme natur- og friluftsliv aktivt i planarbeidet.

Winge snakket blant annet om å skille mellom juss og politikk, hvordan tolke Plan- og bygningsloven, kommunenes ansvarsrett, krav til konsekvensutredninger og gode tips til hva våre innspill bør inneholde.

Hovedpunkter:

  • All saksbehandling i arbeidet med kommuneplanen er styrt av rettsregler, men selve beslutningen er politikk.
  • Vær oppmerksom på at alle områder som legger rammer eller retningslinjer for utbygging skal konsekvensutredes.
  • Gjør andre myndigheter oppmerksomme på deres rett og plikt til å fremme innsigelse.
  • Følg med på reguleringsplaner og dispensasjoner som fraviker fra kommuneplanen.
  • Varsle kommunen om ulovligheter. Kommunene skal prioritere ulovlighetskontroll.

Deretter holdt Tine Larsen fra advokatfimaet DSA foredrag om allemannsretten og nedbygging/ privatisering av strandsonen. På tross av forbud om å bygge i strandsonen etter PBL § 1-8at er store deler av strandsonen langs oslofjorden bygget ned og privatisert. Hva er reglene, og hva kan vi som natur- og friluftslivsorganisasjoner gjøre?

Hovedpunkter:

  • Innmark/ Utmark
  • Stengsler i strandsonen
  • Kommunenes plikt og ansvar
  • Hvor kan du melde fra.

Lørdag var det møte mellom FNF i fylkene og FNF nasjonalt:

-Hvordan går det i fylkene v/styrerepresentanter fra fylkene
-Tid til refleksjon om når FNF lykkes best i fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.

Vi gikk også gjennom og diskuterte resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen.

Til slutt var det befaring på Tanumplatået i Bærum, et kulturlandskap med problemstillinger rundt friluftsliv, bit-for-bit nedbygging og vern.

En hyggelig og lærerik samling.