FnfBuskerudAktuelt › Støtteordninger til Frivillige Organisasjoner

Støtteordninger til Frivillige Organisasjoner

Mange frivillige organisasjoner opplever økonomiske utfordringer som en konsekvens av Korona- krisen. Regjeringen lover å støtte opp om de organisasjonene som trenger økonomisk bistand, og tilbyr ulike kompensasjonsordninger. Det er også mulig å søke økonomisk bistand fra ulike stiftelser.

Vi i Forum for natur og friluftsliv har satt opp en liten oversikt over støtteordninger for frivillige organisasjonene som det kan være aktuelt for våre medlemmer å søke om.

Ta gjerne en titt på disse lenkene, og se om det kan være aktuelt for din organisasjon!

Stiftelsen DAM

Gjensidigestiftelsen 

Frivillighet Norge Oversikt støtteordninger

Friluftsmidler fra Statskog

Prosjekter Handelens Miljøfond

Politiske tiltak

Regjeringen.no Kompensasjonsordning

Tiltakspakke fra Viken Fylkeskommune (Se punkt 9).

Sabima – Fremtidsrettede tiltak for natur og klima.

En ny arbeidshverdag

Arbeidsdagen vår er også annerledes i disse dagene, og vi får øvd oss mye på videomøter og webinarer. Her har du noen tips til hvordan arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt i disse tidene. 

Nettmøter: Zoom, Teams og Skype er mye brukt og er en enkel måte å holde kontakten på både internt og eksternt.

Webinar– Arranger selv gjennom deltaker.no, eller delta på eksterne webinarer. Miljødirektoratet arrangerer blant annet flere gratis webinarer knyttet til natur- og klimaarbeidet. Se listen her.

Sosiale medier– en viktig arena for kommunikasjon. Her er det veldig ulik kompetanse, og dette er kanskje en anledning til å lære seg nye sosiale medier- teknikker?

E-post– kjent og kjært

Vi i Forum for Natur og Friluftsliv håper noen av disse tipsene kan være til hjelp i en ellers vanskelig periode. Også håper vi at dere alle kommer dere gjennom krisen helskinnet, og at vi snart er back on track.