FnfBuskerudAktueltUttalelser › Ta vare på strandsonen

Ta vare på strandsonen

Eksisterende statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 25. mars 2011. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gjøre justeringer i retningslinjene, med større handlefrihet til å bygge i strandsonen. Les forslaget til KMD her. Vi mener derimot at forslaget er et tilbakesteg i arbeidet for fri ferdsel i strandsonen. Les vår uttalelse til forslaget her