FnfBuskerudAktuelt › TV-Aksjonen 2020 mot plast i havet!

TV-Aksjonen 2020 mot plast i havet!

Søndag 18.oktober arrangeres årets TV-aksjon, og i år går inntekten til WWF, verdens Naturfond, og deres arbeid for å bekjempe plast i havet.

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud har blitt med Herman Ekle Lund, initiativtaker til årets TV-aksjon, rådgiver i WWF, og nestleder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune på ryddeaksjon på Bokerøya i Svelvik. Ved Bokerøya ligger naturreservatet Grunnane, en viktig hekkeplass for sjøfugl, og både ordfører og mange frivillige har stilt opp til aksjon. Folk i Svelvik er glad i naturen- og vet å ta vare på den.

Vi tok en prat med Herman om årets TV-aksjon, WWF og deres arbeid for å bekjempe plast i havet på verdensbasis, og hva som gjøres lokalt her i Drammen for å bekjempe plast i havet. Du kan høre hele samtalen med Herman her.

Herman Ekle Lund, WWF

TV-Aksjonen 2020

Årets TV-Aksjon går til et av de raskest voksende miljøproblemene vi har i verden i dag, nemlig plastforsøpling av verdenshavene våre. Hvert år havner minst åtte millioner tonn plast i havet på verdensbasis, og om vi ikke stanser utviklingen nå vil det om få år være mer plast enn fisk i havet.

En fjerdedel av plast i havet kommer fra fire land i sør-øst Asia, nemlig Philippinene, Indonesia, Thailand og Vietnam. Og på tross av store ryddeaksjoner langs strendene, klarer vi ikke nå å rydde unna fortere enn det forsøpler seg.

WWF sitt mål for TV-aksjonen i år, er dermed å stanse plasten før den kommer i havet. Med midlene som kommer inn via TV-aksjonen, skal det opprettes avfallstasjonene i disse fire landene, hvor det er alt fra ikke- eksisternde avfallstasjoner til svært begrensede avfallsstasjoner. Dette arbeidet vil hjelpe ca. 900.000 mennesker til å få en bedre hverdag knyttet til avfall, og verdenshavene vil spares for flere tusen tonn plastavfall per år. Arbeidet med å hindre plast i havet vil bedre vilkårene for natur og dyreliv, og mennesker som har fiske som primærnæring. WWF håper også at i tillegg til å gjøre konkrete tiltak med midlene fra årets TV-aksjon, vil de også øke folks bevissthet rundt problemet med plast i havet.

Digital bøssebærer

Årets TV-Aksjon er annerledes enn andre år ved at det ikke vil være bøssebærere som går fra dør til dør. I stedet kan man opprette og/ eller støtte digitale bøsser på blimed.no hvor pengene går direkte til WWF og deres arbeid for å bekjempe plast i havet. Hvis du oppretter en digital bøsse, får du en lenke du kan dele med venner og kjente.

WWF oppfordrer private, bedrifter og organisasjoner til å opprette digitale bøsser. Bare her i Drammen er det per nå opprettet 117 bøsser. Av Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud sine organisasjoner har blant annet Naturvernforbundet Buskerud opprettet en egen digital bøsse.

Du finner alle bøssene på spleis.no, hvor mange tusen bøsser er registrert allerede.

0 Plast på avveie innen ti år?

WWF har et ambisiøst mål om null plast på avveie innen 2030. Hvordan skal vi klare å oppnå dette målet?

I Norge i dag er alle enige om at dette er noe vi må løse. Vi ser det på strendene. Vi kjenner alle til hvalen som døde med førti poser plast i magen … Problemet er så konkret, at vi blir nødt til å gjøre noe med det. Når folk blir mer bevisste på problemet, kommer det samtidig en holdningsendring.

WWF håper med årets TV-aksjon at lokalsamfunnene og landene som er valgt ut skal omfavne avfallsløsningene som presenteres for dem, og fortsette arbeidet med avfallshåndtering etter at aksjonen er over. Avfallhåndtering kan bidra til mange arbeidsplasser, samtidig som det oppgraderer infrastrukturen i disse landene. Det vil være opp til landene selv å oppskalere dette til det nivået som trengs.

I tillegg til å opprette avfallsstasjoner, vil WWF bidra med informasjon- og holdningskampanjer rettet mot skoler, universitet og næringsliv. De vil jobbe for at unge i denne regionen får øynene opp for problemet, at de velger å utdanne seg til å jobbe med avfallshåndtering, og stimulere næringslivet til å skape flere arbeidsplasser innen avfallshåndtering. WWF lobber også mot politikere i disse landene for å få dem til å inngå juridisk forpliktende avtaler til å redusere forsøplingen.

WWF håper at holdningsendringene sprer seg videre i denne regionen hvor de private husholdningene og næringslivet kjenner miljøproblemet mer på kroppen i form av høye nivåer av mikroplast i drikkevannet, plastsøppel som tetter igjen avløpsrør, flom og hus som raser. På steder der søpla ikke hentes, er det vanlig å brenne søpla utenfor huset, noe som igjen fører til svevestøv.

Årets TV-aksjon er dermed ikke bare til nytte for naturen og dyrelivet, men også for menneskene.

Hva gjøres lokalt i Drammen?

Det viktigste miljøtiltaket som er gjort i Drammen (og kanskje i hele Buskerud) er oppgradering av Drammenselva. Drammenselva gikk fra å være en av Norges mest forurensede elver på 90-tallet til å bli en perle man kan bade i. Drammenselva er et godt eksempel på hvordan vi kan oppnå det som kan virke som uoverkommelige mål, så lenge vi samarbeider med kommune og næringsliv.

Et annet virkemiddel som kommunene kan gjøre er å bruke sin innkjøpsmakt. Drammen kommune har forpliktet seg til å vekte miljøkrav med 30 prosent når de kjøper inn varer og tjenester. Dette betyr at kommunen har forpliktet seg ti å velge det mest miljøvennlige alternativet.

Drammen kommune må også oppgradere sine avfallsstasjoner etter nye EU-krav. Dette er en kostbar prosess, og kanskje bør avfallshåndtering være et regionalt anliggende, i stedet for kommunalt, foreslår Ekle Lund.

Ekle Lund jobber også for at Drammen kommune skal bli en del av Plastic Smart Cities, et prosjekt som forplikter kommunen til å ta sterkere eierskap til å unngå plastforsøpling, og ikke ta i bruk unødvendige plastprodukter, type engangsplast.

Det viktigste vi gjør lokalt her i Drammen er å samarbeide myndigheter og næringsliv i mellom. Vi mennesker klarer å gjøre dramatiske endringer om vi bare står sammen.

Det er også gode tiltak fra ikke-kommunale organisasjoner som Hold Norge Rent og andre foreninger som arrangerer for eksempel strandryddedagen.

Ryddeaksjon på Bokerøya i Svelvik, onsdag 7. oktober


Hva kan du gjøre som privat forbruker?

Mange bekker små gjør en stor Å. Det du gjør som privat forbruker er viktig for bekjempelsen av plast i havet.

  • Reduser bruken av engangsplast. Kjøp en gjenbrukbar kaffekopp, ha med egen vannflaske, eget bestikk.
  • Plukk søppel i hverdagen- husk hansker!
  • Sorter avfall, pant flasker!
  • Snakk om plastforsøpling med venner og familie.
  • Som arbeidstaker kan du være proaktiv og be firmaet bruke resirkulert plast. For få som etterspør det.