FnfNasjonalt › Faktaark

Faktaark om naturforvaltning

Natur- og arealforvaltning kan være krevende å jobbe med. Det er flere myndigheter og forskjellige lovverk og forskrifter å forholde seg til. Faktaark om naturforvaltning er ment å være en hjelp og et oppslagsverk for organisasjoner og ansatte som behøver litt faglig veiledning i sitt arbeid i fylkene. Sentrale deler er Naturmangfoldloven og plandelen av Plan- og bygningsloven som kom i 2009. Faktaarkene er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet, som også har kvalitetssikret innholdet om lovverk og planlegging.
Last ned