FnfNasjonaltAktuelt › 25.1: Fagmøte: Klage på vedtak

25.1: Fagmøte: Klage på vedtak

25. januar, kl. 18-20 ble fagmøtet «Klage på vedtak som påvirker natur og friluftsliv» arrangert på nett.
Norges ledende planjurister vil forklare hva man kan klage på (hvilke rettigheter en/organisasjonen har), hvordan en best utformer en klage og riktig bruk av juss.

PDF av presentasjon «Hvordan klage på vedtak», Nikolai Winge
PDF av presentasjon «Åkra sør Veakrossen», Gunvar Mikkelsen
PDF av spørsmål fra chatten med svar

Fagmøtene arrangeres i samarbeid med en rekke større natur og friluftslivsorganisasjoner og Holth&Winge AS.

Det er mulig å stille spørsmål i forkant av hvert møte, helst i god tid i forkant. Spørsmålene vil bli forsøkt besvart i løpet av møtet. Hvem som skal ha innspillet/spørsmålet er varierer fra møte til møte.

Kommende fagmøter våren 2022

FEBRUAR
Konsekvensutredninger
22. februar, 13:00 – 14:30
Agenda kommer
Spørsmål/innspill kan sendes til Maylinn.stomperud@dnt.no

MARS
Energi/vindkraft – konsesjonsprosess
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/innspill kan sendes til siren.juliussen@dnt.no

APRIL
Strandsone
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/innspill kan sendes til peter.oma@norskfriluftsliv.no

MAI
Skog
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/Innspill kan sendes til ah@naturvernforbundet.no

JUNI
Naturens rettsvern
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/Innspill kan sendes til fredrik.vikse@sabima.no

Andre tema?

Det er også mulig å spille inn relevante saker/høringer som ikke nødvendigvis handler om temaene, men som dere mener vi bør diskutere i gruppen på et senere tidspunkt. Innspill til nye temaer kan sendes til dagligleder@fnf-nett.no.