FnfNasjonaltAktuelt › 25.1: Fagmøte: Klage på vedtak

25.1: Fagmøte: Klage på vedtak

25. januar, kl. 18-20 arrangeres fagmøtet «Klage på vedtak som påvirker natur og friluftsliv» på nett.
Norges ledende planjurister vil forklare hva man kan klage på (hvilke rettigheter en/organisasjonen har), hvordan en best utformer en klage og riktig bruk av juss. Spørsmål/innspill kan sendes til fredrik.vikse@sabima.no

Delta på webinaret her

Påmelding er ikke nødvendig.

Fagmøtene arrangeres i samarbeid med en rekke større natur og friluftslivsorganisasjoner og Holth&Winge AS.

Det er mulig å stille spørsmål i forkant av hvert møte, helst i god tid i forkant. Spørsmålene vil bli forsøkt besvart i løpet av møtet. Hvem som skal ha innspillet/spørsmålet er varierer fra møte til møte.

Kommende fagmøter våren 2022

FEBRUAR
Konsekvensutredninger
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/innspill kan sendes til Maylinn.stomperud@dnt.no

MARS
Energi/vindkraft – konsesjonsprosess
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/innspill kan sendes til siren.juliussen@dnt.no

APRIL
Strandsone
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/innspill kan sendes til peter.oma@norskfriluftsliv.no

MAI
Skog
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/Innspill kan sendes til ah@naturvernforbundet.no

JUNI
Naturens rettsvern
Agenda og tid, dato kommer
Spørsmål/Innspill kan sendes til fredrik.vikse@sabima.no

Andre tema?

Det er også mulig å spille inn relevante saker/høringer som ikke nødvendigvis handler om temaene, men som dere mener vi bør diskutere i gruppen på et senere tidspunkt. Innspill til nye temaer kan sendes til dagligleder@fnf-nett.no.