FnfFinnmarkAktuelt › 100 gratis webkurs om natur og friluftsliv

100 gratis webkurs om natur og friluftsliv

FNF har samlet opptak av tidligere kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett. Siden «LÆR MER» er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Samlingen består av kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Tips oss gjerne om du kjenner til andre gode opptak som er verd å dele til FNF-koordinator. Nedenfor er det listet opp opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett innen ulike tema:

Her finner du et noen eksempler på hva du kan lære mer om:

Juss i strandsonen (2022) Holt&Winge for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Seminar om skogbruksloven som miljølov (2022) FNF
Hvordan redde Oslofjorden (2022) Naturviterforum 
Fiskevandring: hvordan å fjerne barrierer og sikre fri ferdsel for fisk (2022) Miljødirektoratet
Plan og bygningsloven på 1-2-3 : Kommunal planlegging (2021) FNF
Naturmangfold i kommunene (2021) Miljødirektoratet
Naturbase kart (2020) Statsforvalteren

Her finner du siden: