Foto: Per Erik Motrøen
FnfFinnmarkAktueltArrangement › Årsmøte FNF Finnmark 26.04. 2022

Årsmøte FNF Finnmark 26.04. 2022

Årsmøte i Forum for natur og friluftsliv i Finnmark holdes 26. april 2022 klokken 16:00. Det vil være et hybridmøte med mulighet for fysisk og digital deltakelse.

Innkalling ligger her.

Fysisk deltakelse vil være mulig for sittende styre og inviterte representanter fra foreningene. Lokalitet avklares og legges ut her, samt sendes til deltakere som deltar fysisk. Årsmøtets fysiske del holdes på Tivoli North, Pasvikveien 2,
9900 Kirkenes.

FNF-F representanter fra organisasjonene og andre med interesse for FNF er velkommen til å følge årsmøtet digitalt via denne linken.

Det vil holdes en fagdel som Webinar: «Hvordan motivere til friluftsliv, og hva truer friluftslivet og friluftslivsarealene?

Program

Sak 1. Konstituering av møtet

Årsmøtet velger ordstyrer, to protokollvitner og koordinator som protokollfører.

Sak 2. Innkalling og agenda

Sak 3. Årsregnskap for 2021

Årsregnskap signert av styret

Sak 4. Årsmelding for 2021

Sak 5. Årsplan for 2022

Sak 6. Budsjett for 2022

Sak 6. Andre innkomne saker til årsmøtet

  1. Organisasjonen 4H Finnmark ønsker å fratre styret ved avsluttet årsmøte og kun være tilsluttet organisasjon som fortsetter det gode samarbeidet

Sak 7. Valg

Valg av styre