FnfFinnmarkAktuelt › Bålsamtale i Porsanger og Friluftslivets uke 2021

Bålsamtale i Porsanger og Friluftslivets uke 2021

Friluftslivets uke er over for denne gangen. FNF Finnmark gleder seg allerede til neste års utgave! I Finnmark har det vært mange gode aktiviteter for både barn og voksne. Det har vært en uke med store opplevelser, hyggelige møter og ikke minst, naturen i fokus. Vi har hatt 33 innmeldte arrangement i Finnmark og 86 i Troms og Finnmark fylke, som strekker seg fra soppkontroll, søppelplukking, skyting og turgåing. Med andre ord, ett godt og variert tilbud. I Finnmark er man ofte vant med å bruke naturen, enten om det er for trening, opplevelser, arbeid eller sanking. Det kan være lurt om vi som bor i Finnmark funderer litt på hva naturen og friluftsliv er. Friluftsliv kan være å delta på turer med ett av turlagene til DNT, jakt og fiske, eller matsanking for egen nytte, og sikkert mer.

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark takker deltakere

FNF Finnmark spurte oppmøtte politikere ved bålsamtalen i Porsanger hva natur og friluftsliv betydde for dem. Før svaret blir avslørt, her er deltakerne. Vi ønsker å takke Arbeiderpartiet for lånet av Agnete Hanssen og hennes livlige datter. Vi takker Fremskrittspartiet for lånet av Stig-Ronny Nilsen. Vi takker Høyre for lånet av Jo Inge Hesjevik. Vi takker Rødt for lånet av Britha Stavang Berg. Vi takker Senterpartiet for lånet av Jon Nikolaisen. Og til slutt takker vi Sosialistisk Venstreparti for lånet av Johnny Ingebrigtsen.

Av og til møter man på utfordringer i friluftslivet

Før politikerne fikk taletid måtte de gjennom en liten utfordring i friluftslivsaktivitet. Det var oppstilt ett sitteunderlag til hver, på underlaget lå det noen flak av tyrived (furu som er gjennomtrukket av harpiks, finnes naturlig) og tennstål. Det var også never fra bjørk tilgjengelig og en småkubbe. Målet var å sette fyr på kubben, kun ved å bruke tilgjengelige materialer og redskaper. Her kom det godt frem at politikere er gode til å holde ut, se etter løsninger og samarbeide. Vi ble imponert over den iveren vi så når tennstålet gnisset, og gnistene føyk.

Fra venstre (ikke partiet): Jon Nikolaisen SP, Stig-Ronny Nilsen (FRP), Britha Stavang Berg (Rødt), Jo Inge Hesjevik (Høyre) og Agnete Hanssen (AP).

Tverrpolitisk enighet – Naturen er viktig for finnmarkinger

Så til svaret, tverrpolitisk enighet. Naturen er viktig for finnmarkinger, enten om den brukes gjennom arrangerte opplegg, eller om den brukes til egen rekreasjon eller som arena for matauk. Det er viktig å ta vare på vår verdifulle natur og passe på at trykket ikke blir for stort, dette gjelder både turisme, nedbygging og alle former for båndlegging av felles naturverdier. Det er også viktig å tilpasse menneskelig aktivitet, og mangel på aktivitet slik at vi får en mest mulig bærekraftig natur som kan opprettholde finnmarkings måte å være i naturen på. Og ikke minst! Naturen gir bolyst, naturen tiltrekker mennesker som vil oppleve kreftene, høstingen og tilstedeværelsen utendørs. Vi må derfor bevare naturen i Finnmark. Stig-Ronny viser til at vi mangler overordnete rammer for hva vi vil med naturen. Slik det er nå fører det til unødvendige konflikter fra sak til sak. (Alle deltakere har fått mulighet i forkant av denne publiseringen til å godkjenne sitatet.)

Samtalen rundt bålet var uanstrengt med mye iver og mange delte tanker og erfaringer.

Arrangementet ble støttet økonomisk av Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet