Bilder fra ambassadør Jeanette Mortensen - September
FnfFinnmarkAktuelt › Forum for natur og friluftsliv i Troms og i Finnmark inviterte politikere til debatt under Friluftslivets uke 2021 #Valg2021

Forum for natur og friluftsliv i Troms og i Finnmark inviterte politikere til debatt under Friluftslivets uke 2021 #Valg2021

FNF Troms og FNF Finnmark inviterte politikere til debatt. Vi diskuterte mangelfulle kunnskapsgrunnlag for natur og hva politikere kan gjøre for å bøte på det. Videre diskuterte vi hvordan de ulike partiene tenker å løse naturtap og klimakrisen sett i sammenheng. Avslutningsvis ønsket FNF å sette lys på frivilligheten innen natur og friluftsliv og spurte hvordan politikere kan løfte det viktige arbeidet i årene som kommer.

Vi fikk med oss representanter fra mange partier. Mange takk for din deltakelse i debatten Anne Toril Eriksen Balto (Senterpartiet), Tom Erik Forså (Fremskrittspartiet), Kriss Rokkan Iversen (Miljøpartiet De Grønne), Ole Andreas Myhrer Smith (Rødt), Torgeir Knag Fylkesnes (Sosialistisk Venstreparti) og Nils-Ole Foshaug (Arbeiderpartiet).

Vi fikk en fin debatt og flere løsninger ble presentert. FNF ønsker å oppfordre politikere til å være oppmerksom på at vi må holde to tanker i hodet samtidig. Klimautfordringer og omstilling mot lavere CO2 utslipp kan ikke løses ved å bygge ned mer natur. I tillegg til at intakt natur er svært viktig og verdifullt for artsmangfold er det også svært viktig for å kunne møte klimautfordringer.

Vi takker også for interessen og innspillene for å løfte frivilligheten innen natur og friluftsliv. Hvilke grep kan politikere gjøre for å holde ildsjelene i gang? Hvordan kan frivillighetens administrative oppgaver forenkles og reduseres? Hvilke gode historier kan politikere dele fra Troms og Finnmark?

Deltaker i debatten og fylkesråd for plan, økonomi og kultur/fylkesrådets nestleder, Anne Toril Eriksen Balto løfter opp frivilligheten i natur og friluftsliv, nordnorsk friluftsliv generelt og Friluftslivets uke i ett innlegg på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettside. Takk for innlegget. Link her.

Bilde fra Norsk Friluftsliv sin stabstur til Magerøya/Nordkapp/Honningsvåg. Foto: Wanda Nordstrøm