FnfFinnmarkAktuelt › Friluftpolitisk bålsamtale ved Stabbursnes i Porsanger

Friluftpolitisk bålsamtale ved Stabbursnes i Porsanger

Vi avslutter Friluftslivets Uke 2021 med politisk bålsamtale ved Stabbursnes Naturhus og museum og vi inviterer politikere fra Finnmark til å si sin mening om viktige friluftspolitiske spørsmål og ikke minst ha en dialog med organisasjonene og andre interesserte om hvordan vi sammen kan løfte naturglede og friluftsliv i Tromsø kommune!

Politikere blir utfordret i en friluftsaktivitet før samtalen starter.
De blir også utfordret til å reflektere rundt hvilke løsninger vi trenger i Finnmark for å møte utfordringene som klimaendringer og tapt matlandskap/areal gir oss.

Tema:
Hvordan løfte friluftslivet i Finnmark?
Hvilke utfordringer mener politikere er den største Finnmark står i, og hvordan kan det løses?

Vi møtes ved Stabbursnes Naturhus klokken 12.00 og arrangementet avsluttes seinest kl. 15.00
Vi tenner bål og serverer noe varmt å drikke.

Vi minner om de til enhver tid gjeldende smittevernregler og det er svært viktig at de som har symptomer på korona ikke møter opp.

Velkommen til politikere og friluftsinteresserte- dette blir bra 

Arrangementet støttes av Norsk Friluftsliv og Troms og Finnmark fylkeskommune.