FnfFinnmarkAktuelt › Friluftslivets ildsjelpris er utdelt! Vi gratulerer til Sørreisa O-lag i Troms og Johan Grell i Finnmark

Friluftslivets ildsjelpris er utdelt! Vi gratulerer til Sørreisa O-lag i Troms og Johan Grell i Finnmark

Vi gratulerer Arvid Johansen og Jon Helge Vaeng fra Sørreisa O-lag med Friluftslivets ildsjelpris for Troms 2022! Vi gratulerer Johan Grell fra Hammerfest, frivillig i Hammerfest og Omegn Turlag med den første prisen for friluftslivets ildsjel i Finnmark. I år er det Frivillighetens år og det var derfor ekstra stas å kunne gjøre ære på friluftslivets ildsjeler.

Prisene ble utdelt på Troms og Finnmark fylkeskommune sin årlige Friluftslivsamling som foregikk i Tromsø 3. november. I Finnmark består juryen av Forum for natur og friluftsliv Finnmark, Finnmark Friluftsråd og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Prisvinnere, Arvid Johansen fra Sørreisa O-lag og prisvinner Johan Grell.

Prisen deles ut til noen som har gjort: «en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. I tillegg til å verdsette den jobben som har vært gjort ønsker vi at prisen skal være en inspirasjon til videre innsats for friluftslivet. Statuttene til prisen kan leses her.

Prisvinner Sørreisa O-lag – Ildsjelprisen for Troms

Årets vinnere får prisen for et særdeles glødende engasjement, skaperkraft og gjennomføringsevne. For et flott arbeid med å gi tilbud til aktivitet ute i sitt lokalmiljø– det å skape et godt lag har dere også klart. Resultatet er imponerende og med 120 poster for idretts og turglade orienterere i Sørreisa var det ny rekord for laget.

Gratulerer til årets vinnere av friluftslivets ildsjelpris 2022 i Troms- Jon Helge Vaeng og Arvid Johansen fra Sørreisa O-lag!

Overrasket prisvinner i Finnmark

Johan ble invitert til å holde et foredrag om sherpatrappa opp til dagsturhytta på Tyven i Hammerfest. Da Johan logget inn på møte digitalt, ble ildsjelprisen for Troms utdelt av koordinator i FNF Troms, Christine Myrset. Koordinator i FNF Finnmark, Per Erik Motrøen tok ordet etter Christine. På programmet, som Johan ikke hadde sett, sto det utdeling av Friluftslivets Ildsjelpris for Finnmark. Johan ble svært overasket da han forsto hvorfor han egentlig ble invitert til å holde foredrag.

Hør intervjuet på NRK-Troms radio her.

Juryen sin begrunnelse

Friluftslivets Ildsjelpris i Finnmark skal for første gang kåre en vinner av ildsjelprisen. Juryen har mottatt flere gode begrunnelser og flere gode kandidater har blitt foreslått over hele Finnmark. I år er det Frivillighetens år, og vi ønsker med denne prisen å oppmuntre, verdsette og løfte frem det solide frivillige arbeidet som gjøres innen friluftsliv i Finnmark.

Juryens avgjørelse er enstemmig i sin utvelgelse av årets ildsjelpris. Vinneren legger ned en enorm innsats i frivillig arbeid der friluftslivet er sentralt. Gjennom visjonære planer, hardt arbeid og engasjement klarer årets vinner å gjøre seg bemerket i sitt lokalsamfunn. Resultatene av innsatsen viser seg på mange måter. Noen av vinnerens prosjekter blir varige helsefremmende tiltak i lokalsamfunnet, andre gir opplevelser for livet, og noen kan til og med være livreddende. Årets vinner har ett stort hjerte for friluftsliv og deler gladelig sin kunnskap med andre, både unge og eldre.  Friluftslivet er også sentralt i vinnerens daglige arbeid. I sine møter med barn og unge er kunnskap om, og læring i naturen en sentral del av tenkemåten. Med langvarig engasjement, dedikasjon og vilje til legge hjertet i arbeidet er årets vinner en av friluftslivets klare ildsjeler.

Gratulerer til Johan Grell som vinner av den første kåringen av Friluftslivets ildsjelpris i Finnmark!

Johan har i mange år lagt ned mye tid på friluftsliv, hans store bidrag viser seg på mange områder. Han har vært uvurderlig i arbeidet med å få etablert en sherpatrapp til Tyven i Hammerfest. Arbeidet har vært omfattende og har bestått av å samle støtte, ordne økonomi og følge opp det praktiske arbeidet. Arbeidet som Johan og resten av Hammerfest og Omegn Turlag har lagt ned har tatt tusenvis av timer. Før Sherpatrappa kom på plass var det registrert 10 000 besøkende til Tyven hvert år, nå er sjansen stor for at tallet kommer opp til 45 000 besøkende. Arbeidet som Johan har bidratt ivrig til kan få stor betydning for folkehelsen i Hammerfest og bidra til økt friluftslivsglede for mange innbyggere.

Som nestleder av Hammerfest og Omegn Turlag (DNT) har Johans tidligere bidrag også blitt belønnet med en prisutdeling. I 2017 ble turlaget vinnere av Finnmark Fylkeskommunes Folkehelsepris for å aktivt fremme folkehelsetiltak rettet mot barn og barnefamilier og som fremmer uorganiserte tiltak som er viktig for å ta nærnaturen i bruk. Slike tiltak har vært en del av Johan sine bidrag over mage år. Han har flere ganger arrangert Kom-deg-ut-dagen og #nattinaturen med Barnas turlag i Hammerfest. Der turgåing, padling, pil og bue, luftgeværskyting, snekring og spikking av småbåter, bærplukking, bålkos, fisking, gjemsel og friluftsliv har vært blant aktivitetene. Med et så godt og variert tilbud er det ikke rart at disse arrangementene er populære.

Friluftlivsglede er også sentralt når Johan ikke opptrer som frivillig i turlaget. Til daglig er Johan lærer på en barneskole i Hammerfest. Han blir av sine kollegaer omtalt som en fantastisk kar som setter friluftslivet i fokus og tar det med seg i sin planlegging av skoledagene. Han utfører gode og spennende undervisningsopplegg ute sammen med sine elever. Han bidrar til mye ny og positiv tenkning rundt uteskole og deler ideene med de andre lærerne på skolen. Skoleklassene hans får høy kompetanse på friluftsliv i alle årstider. Det viste seg å være verdifullt da en av hans tidligere elever ble utsatt for snøskred. Eleven klarte seg gjennom snøskredet og mintes Johan sine ord om at det er viktig å holde seg helt rolig. Det, og at en kamerat fikk tak i hjelp raskt var trolig det som reddet livet.

Johan Grell fortjener prisen som Friluftslivets Ildsjel i Finnmark og kåres herved til Ildsjelprisens første vinner. Vi gratulerer Johan med prisen og håper denne oppmerksomheten gir energi og motivasjon til å fortsette den enorme innsatsen som legges ned.

Premien til Johan

Johan får et diplom, skilt og maleri til en samlet verdi av kr. 5 000. Maleri av Dagfinn Gjerde.