FnfFinnmarkAktueltArrangement › Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021 – hold av dato

Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021 – hold av dato

Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og
Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er
interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til samling.

Årets hovedtema er Friluftsliv i Frivillighetens år 2022

Vi starter en felles planlegging av hvordan friluftslivet og frivilligheten kan løftes i 2022. I denne
anledning legges samlingen for første gang til kveldstid. Vi håper flest mulig ønsker å bli med!
Det vil være mulig å delta i Fylkestingssalen i Tromsø eller digitalt via Teams.

«Friluftslivets ildsjelpris i Troms» blir utdelt for syvende gang av FNF og friluftsrådene i Troms.
Forslag til kandidater kan sendes til troms@fnf-nett.no innen 1. oktober.
Program, påmeldingsfrist og mer info sendes ut snart, men vi oppfordrer til å sette av datoen nå.