FnfFinnmarkAktuelt › Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

Markering i Kirkenes

Lørdag 19. mars satt vi opp bålpanne, hengte opp banner og serverte kaffe til forbipasserende på torget. Våre plakater fikk dessverre ikke henge oppe, det var for sterk vind. De fikk derfor en alternativ plassering på bakken. Det er ikke alltid at natur- og friluftslivet får det gode været, men aktiviteter og møteplasser stiller de frivillige uansett opp med. For en gjeng som holdt ut i sterke vindkast og med tidvis regn! All ære til frivilligheten, hva hadde Finnmark vært uten?

Stor takk til Naturvernforbundet i Sør-Varanger og Sør-Varanger og Omegn Turlag for at dere stilte opp med godt humør!

Bli frivillig og få naturopplevelser for livet sammen med andre!

Leserinnlegg fra FNF Finnmark kan leses under. Tidligere publisert i Altaposten og Finnmarken.

2022 er året frivilligheten skal feires!

Per Erik Motrøen, koordinator, på vegne av styret i Forum for natur og friluftsliv i Finnmark

I flere aviser og på sosiale medier pågår det en debatt om bolyst. Hvordan den kan økes og hvordan den kan rammes. Forum for natur og friluftsliv i Finnmark ønsker å løfte opp frivilligheten som en svært viktig faktor for bolyst. Vi mener våre frivillige organisasjoner innen natur- og friluftsliv fortjener mye heder og ære for den innsatsen de bidrar med i Finnmark. De deler kunnskap, tar med seg folk på tur, forsvarer og legger til rette for gode naturopplevelser. Alt er gjort frivillig og på dugnad. Ofte blir dette tatt for gitt i mer sentrale strøk av Norge, men i Finnmark er vi få, og da teller hver eneste dugnadstime. Frivilligheten som ofte benevnes som selve limet i samfunnet skal feires! Hvordan hadde det sett ut i Finnmark hvis vi ikke hadde hatt frivillige organisasjoner og medlemmer?

Husk at det var frivillige som brukte hele sommeren i 2021 på å bekjempe pukkellaksen i elvene. Det er frivillige som merker trygge stier og inviterer på tur. Det er frivillige som tømmer fjæra for søppel. Og frivilligheten bidrar til at arealplanlegging i kommunene får et bredt perspektiv, og hjelper til med å ivareta trivsel og bolyst for Finnmarkingene. Verdien av frivillighet er enorm regnet i penger, og enorm regnet i bolyst og tilhørighet.

Pandemien har gjort ting vanskeligere for frivilligheten, det har vært avlyste arrangementer, turer og aktiviteter. Utendørsaktiviteter kan nå foregå som normalt ifølge helsenorge. Så nå kan vi igjen delta på opplevelser i naturen. Da håper vi at du blir med på laget. Vit at du er hjertelig velkommen til å bli medlem i en natur- og friluftslivsorganisasjon.

I januar var det offisiell åpning av «Frivillighetens år 2022» i fylket. Aktiviteter, markeringer og feiring av frivilligheten er i gang. Og til alle frivillige, dere utgjør en fantastisk forskjell og fortjener å bli feiret i 2022.