FnfFinnmarkAktuelt › Kampen om oppmerksomhet: 3 årsaker til hvorfor det er uheldig med sommerhøringer

Kampen om oppmerksomhet: 3 årsaker til hvorfor det er uheldig med sommerhøringer

Foto: Øystein Hauge

Demokratiske beslutningsprosesser bør sikre rettferdig representasjon og inkludering av alle berørte parter. Dessverre er det en uheldig tendens som kan true disse prinsippene: å legge høringer til sommeren.

I Finnmark har det blitt lagt ut flere høringer som kan få enorme konsekvenser for natur- og friluftsliv, svarfristen er i august. Se hvilke høringer seinere i teksten.

Mens solen skinner og feriestemningen rår, kan viktige beslutninger bli tatt uten tilstrekkelig deltakelse og oppmerksomhet fra befolkningen. Fra redusert deltakelse og utilgjengelighet for eksperter, til begrenset oppmerksomhet og skjev representasjon, er det klart at sommerhøringer kan underminere selve grunnlaget for demokratisk debatt. Det er på tide å revurdere denne praksisen og sikre at høringer holdes på tidspunkter som respekterer og inkluderer alle stemmer.

Hvorfor velger noen å legge høringer til sommeren?

1: Redusert deltakelse: Sommermånedene er vanligvis preget av ferier og reiseaktiviteter. Mange mennesker tar seg fri og er opptatt med familieaktiviteter eller personlige forpliktelser. Dette kan føre til lavere deltakelse og engasjement i høringsprosessen, spesielt blant dem som er direkte berørt av endringene.

2: Utilgjengelighet for viktige aktører: Sommerperioden kan være en utfordrende tid for interessegrupper, organisasjoner og eksperter som vanligvis deltar i høringer. Mange av dem kan være utilgjengelige eller ha begrenset kapasitet til å delta på grunn av ferier eller andre forpliktelser. Dette kan begrense tilgangen til viktig kunnskap og ekspertise som er nødvendig for å gjøre informerte beslutninger.

3: Mangel på oppmerksomhet: I sommermånedene er det ofte mange andre begivenheter og aktiviteter som konkurrerer om folks oppmerksomhet. Medieoppmerksomheten kan være rettet mot ferie- og fritidsrelaterte saker, og viktige høringsprosesser kan bli oversett eller nedprioritert. Dette kan begrense befolkningens bevissthet og engasjement i saker som påvirker dem direkte.

For å sikre en bred og inkluderende deltakelse, er det ofte bedre å planlegge høringer på tidspunkter som tar hensyn til folkets tilgjengelighet og oppmerksomhet. Dette kan innebære å unngå perioder med lav deltakelse, som for eksempel ferieperioder som sommermånedene.

Aktuelle høringer i Finnmark som legges i skyggen av sommeren

Lebesby kommune, Multiconsult har, på vegne av kommunen lagt ut høring om områderegulering for Davvi Vindpark. Dette anlegget er varslet å være Norges hittil største vindkraftområde, plassert midt i villmarkespreget natur. Området, og påvirket areal har stor verdi og betydning for natur-, friluftsliv og reindrift. Ev eventuell omregulering vil gi store konsekvenser for svært mange, og derfor bør ikke høringen legges til sommerferien. I allefall ikke hvis målet er å ha en skikkelig god og rettferdig prosess der alle interesserte får en reell mulighet til å komme med sine innspill. Fristen er for øvrig satt til 18. august

Tana kommune legger ut sin arealplan for andre gang. Fristen er satt til 18. august. Arealplaner bruker å være omfattende, både i antall sider med informasjon og konsekvenser etter vedtak.

Statnett, via NVE, foreslår endringer i konsesjonssøknaden for ny 420 kV kraftledningen mellom Skaidi og Lebesby i Hammerfest og Porsanger kommuner. Fristen er satt til 15. august

Porsanger kommune, på vegne av Forsvaret, foreslår områderegulering for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt. Fristen er satt til 17. august

Vadsø kommune foreslår en områderegulering i Midtbyen Sør-Ørtangen. Greit nok, denne har vært på høring tidligere. Nå er det mindre deler av planen som skal endres, men likevel, høringen har frist i fellesferien den 21. juli.

Troms og Finnmark fylkeskommune, på vegne av Hammerfest kommune, foreslår ny fergekai på Strømsnes/Kloakkarøya med frist den 10. august.

Loppa kommune har, på vegne av Glacier Salmon AS, lagt ut høring om uttak av vann og regulering av flere vassdrag. Vannet skal gå til settefisk- og matfiskanlegg. Fristen er satt til 1. september

Hva skal du gjøre i sommer? Ett forslag, send krav om utsatt frist.