FnfFinnmarkAktuelt › Nordområdemeldingen (Meld. St. 9) er ute

Nordområdemeldingen (Meld. St. 9) er ute

Les om bl.a. tap av naturmangfold, marin forsøpling og mikroplast og mye mer. Link