FnfFinnmarkOm ossStyre

Styre

Regionalt styre har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF sentralt. Styret velges av årsmøtet.  Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-sentralt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret.

Dagens styre ble valgt 23.04.2024 og består av følgende personer:

  • Øystein Hauge, BirdLife Finnmark (leder)
  • Gunnar Reinholdtsen, Sør-Varanger Turlag (medlem)
  • Tone Aandahl, 4H (medlem)
  • Kjell Derås, Naturvernforbundet (medlem)
  • Linda Høvold, Norges Jeger- og Fiskerforbund (medlem)
  • Camilla Betten, BirdLife Finnmark (vara)
  • Bjørn Harald Hansen, Alta og Omegn turlag (vara)
  • Hanne Kalliainen, 4H (vara)
  • Anne-Karin Daniloff, Naturvernforbundet (vara)
  • Johannes Skulstad, Norges Jeger- og Fiskerforbund (vara)