FnfFinnmarkAktuelt › Søk om tilskudd til friluftslivsaktivitet – frist 01.02.21

Søk om tilskudd til friluftslivsaktivitet – frist 01.02.21

Troms og Finnmark fylkeskommune støtter frivillige organisasjoner med midler til å dekke utgifter ved aktiviteter og arrangementer som stimulerer til friluftsliv.

Skal din organisasjon holde en aktivitet under friluftslivets uke i 2021?

Tiltak som organiserte turer, friluftslivsleir, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter blir prioritert.

Les mer og send inn en søknad her.

(Organisasjonen må være registrert i enhetsregisteret – Brønnøysundregisteret).