FnfFinnmarkAktueltArrangement › #valg2021 Natur og friluftspolitisk nett-debatt for Troms og Finnmark!

#valg2021 Natur og friluftspolitisk nett-debatt for Troms og Finnmark!

Forum for natur og friluftsliv Finnmark og Forum for natur og friluftsliv Troms inviterer på vegne av våre tilsluttede organisasjoner til natur- og friluftspolitisk nett-debatt for Troms og Finnmark. #valg2021 håper vi skal bli et valg som setter naturen, klimaet, friluftslivet og bærekraftig utvikling på agendaen for alvor! Naturkrisen og klimakrisen er over oss og de må løses i sammenheng! I arbeidet med regional planstrategi spilte både FNF og Statsforvalteren inn at kunnskapen om naturtyper og biologisk mangfold i fylket er mangelfullt- og en forsvarlig forvaltning må basere seg på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Politisk vilje til å satse på kunnskapsinnhenting vil derfor være svært viktig for å kjempe mot både både naturtap og klimakrise.

Friluftsliv har vært veldig viktig det siste året med pandemi og det å komme seg ut i naturen har store positive folkehelseeffekter- men har vi gjort nok for å løfte det arbeidet, mangfoldet i tilbud og dugnad som frivilligheten innen natur og friluftsliv står for? Vi mener man politisk kan gjøre mer for å sørge for flere midler til aktivitet og økt samarbeid mellom frivillighet og andre aktører. Debatten er en del av Friluftslivets Uke 2021.

Vi inviterer Troms og Finnmark sin stortingsbenk og fylkespolitikerne til debatt om følgende tema:

  1. Hva vil politikerne i Troms og Finnmark gjøre for å bøte på det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget om vår natur og hvilke løsninger for naturtap og klimakrisen i sammenheng har de ulike partiene ?
  2. Hvordan vil partiene jobbe for å løfte frivilligheten innen natur og friluftsliv i Troms og Finnmark de kommende årene.

Vi ønsker velkommen til debatt!

Klikk her for å bli med på møtet

Tid: 19.00- 20.00

Dato: 2 september 2021

Sted: Teams!