FnfFinnmarkAktuelt › Velkommen til friluftslivssamling i Troms og Finnmark – 27. oktober 2021, kl. 18:00-21:00

Velkommen til friluftslivssamling i Troms og Finnmark – 27. oktober 2021, kl. 18:00-21:00

Velkommen

Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for
friluftslivet i fylket til samling. Du har mulighet til å delta enten fysisk eller digitalt.

Program

Hvordan markere Frivillighetens år 2022 i Troms og Finnmark – på friluftsfronten?

18:00 Velkommen v/ Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur
18:10 Friluftsliv og frivillighet – appell og kavalkade v/ Christine Myrseth i FNF Troms og Per Erik Motrøen i FNF Finnmark
18:25 Frivillighetens år 2022 – mål og muligheter v/ Birgitte Brekke, Frivillighet NorgeNasjonale satsinger, hovedarrangement, tilskuddsmidler m.m.
18:45 Hva kan vi ta med oss fra Friluftslivets år 2015?
Konkrete forslag til satsinger i Frivillighetens år 2022 i Troms og Finnmark
v/ Eivind Høstmark Borge, Troms og Finnmark fylkeskommune
19:10 PAUSE
19:25 Friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid – hva kan vi ta med oss inn i
Frivillighetens år? v/ Ingrid Larsen Wigestrand og Morten Dåsnes, Friluftsrådenes
Landsforbund
19:55 Gruppearbeid og idemyldring

Deltakerne deles i regionale grupper og drøfter mulige satsinger, ideer og ønsker for 2022.
20:15 Presentasjon av gruppearbeid

En kort oppsummering fra hver gruppe. Er det noen fellesprosjekt vi ønsker å løfte litt ekstra?
20:35 Utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris i Troms» v/ Christine Myrseth på vegne av FNF Troms og friluftsrådene i Troms
20:50 Veien videre v/ Tine Marie Hagelin, Ishavskysten friluftsråd
21:00 SLUTT

Påmelding

Send e-post til eivind.borge@tffk.no innen 22. oktober.
Husk å spesifiser om du skal delta fysisk i Fylkeshuset i Tromsø eller digitalt via Teams.