FnfFinnmarkAktuelt › Vi ønsker velkommen til Nord-Troms og Finnmark krets av Norges Speiderforbund til FNF Finnmark

Vi ønsker velkommen til Nord-Troms og Finnmark krets av Norges Speiderforbund til FNF Finnmark

Nord-Troms og Finnmark krets av Norges Speiderforbund er nå tilsluttet Forum for natur og friluftsliv i Finnmark.

Eventyrene er der ute!

Speiding er vennskap, friluftsliv, samhold, glede, mestring og mye mer! Det finnes over 300 speidergrupper på små og store steder i Norge med mange flinke og engasjerte speiderledere og frivillige. Speidere får erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer og prosjekter, lærer masse forskjellige ferdigheter, får erfaring fra friluftsliv i skog, fjell og på vann og får trening i å ta ansvar for seg selv og andre. Erfaringer med å samarbeide, å lede og bli ledet og muligheten til å oppleve naturen til alle årstider bidrar til å utvikle ansvarsbevisste og engasjerte mennesker.

Norges speiderforbunds formålsparagraf lyder

«Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget.» Verdigrunnlaget kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket.

I Finnmark

Har Nord-Troms og Finnmark krets av Norges Speiderforbund to lokallag, ett i Sør-Varanger og ett i Hammerfest. Vi i FNF Finnmark gleder oss til å bli enda bedre kjent med Nord-Troms og Finnmark krets av Norges Speiderforbund.

Hvilke organisasjoner kan tilslutte seg FNF?

Medlemsforeninger i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund og Friluftsrådenes Landsforbund har rett til å bli medlem. Andre organisasjoner kan, etter å ha gitt sin tilslutningserklæring til styret, tas opp i forumet på årsmøtet etter innstilling fra styret.