FnfNasjonaltHøringsradaren

Høringsradaren

Et verktøy for oversikt over hvor du kan påvirke

Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke saker relatert til natur og friluftsliv som er på høring. Det er stor variasjon i hvordan landets myndigheter formidler denne informasjonen. Presentasjonen av hvilke saker som er på høring på kommunenes nettsider varierer sterkt i synlighet, brukervennlighet og oppdatering. Høringsradaren er et verktøy for å gi engasjerte medlemmer i natur- og friluftslivsorganisasjonene en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Sakene fanges opp fortløpende av FNF-koordinatorene rundt om i hele landet, som så gjør en vurdering av om den har relevans for naturverdier og friluftslivsinteresser. Det foregår altså en manuell siling av saker som gjøres av det enkelte FNF i hvert fylke.

Det er viktig å understreke at Høringsradaren ikke er en uttømmende liste over hva som er på høring. Det kan være saker som går “under radaren” for koordinatorene. Variasjonen i bl.a. rutiner hos det enkelte FNF og formidlingen av høringer fra myndighetene gjør at Høringsradaren ikke kan garantere bli en fullstendig kilde til informasjon. Høringsradaren er uansett en viktig kilde til aktuelle saker for natur og friluftsliv.

E-post med varsel om nye saker

Det er mulig å få et varsel hver gang det dukker opp en ny høring eller skjer en oppdatering på radaren. Du trenger du bare å gå inn på Høringsradaren, første velge område du vil varsles om (f.eks. to kommuner), trykke «Abonner på søket» og registrere din epost-adresse.

Finner du ikke en sak eller har du andre tilbakemeldinger?

Vet du om en sak som er på høring, men finner den ikke på Høringsradaren?
Har du tilbakemeldinger og tanker rundt hva du synes fungerer og ikke fungerer med Høringsradaren?
Eller er det noe du savner eller kunne tenke deg i fremtiden?

Ønsker du å se hvilke saker som gjelder i «ditt» FNF? Gå inn på nettsiden til det aktulle FNF og trykk på knappen Høringer i menyen. Da kommer du inn på en side av Høringsradaren der alle kommunene til det aktuelle FNF er ferdig avhuket.