FnfHordalandArrangement › Webinar: Hva gjør Bergen i FNs tiår for restaurering – 21. april

Webinar: Hva gjør Bergen i FNs tiår for restaurering – 21. april

Naturmangfoldgruppen i Naturvernforbundet i Hordaland (NVH) og FNF Hordaland ønsker å invitere alle til et digitalt «Naturlig onsdag-arrangement» den 21. april 2021 der vi markerer oppstartsåret for FNs tiår for restaurering. På arrangementet ønsker vi å sette naturrestaurering på dagsorden til Bergen Kommune og våre bypolitikere, og vise hvorfor vi trenger å reparere natur, oppfordre til politisk vilje og formidle kunnskap om løsninger. Vi har fått med oss flere gode foredragsholdere og byråden for klima, miljø og byutvikling i Bergen Kommune. Se program lenger ned i saken.

I dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning, og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Det er ikke nok å bevare, nå må vi også reparere naturen. Hva vil kommunen og politikerne i Bergen gjøre for å bremse areal- og artstapet? Og hva blir gjort av tiltak for å bevare og reparere natur? Dette vil vi gjerne at inviterte politikerne skal diskutere sammen med foredragsholderne i panelet på slutten av arrangementet.

Naturvernforbundet i Hordaland har også utformet en visjon for hvordan Bergen kan bli en grønn by (Gode, grønne Bergen), med konkrete tiltak som skal ivareta naturmangfoldet i kommunen. Disse tiltakene ønsker vi at kommunen skal gjennomføre i byplanleggingen og arealforvaltningen, og enkelte av disse tiltakene vil bli adressert på arrangementet.

Program onsdag 21. april fra 19:00 til 21:00:

19:00 Velkommen ved Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Hordaland

19:05 Hvorfor trenger vi naturrestaurering? Ved Dagmar Hagen, Seniorforsker i NINA

19:25 Kommunens restaureringsprosjekter og plan for biologisk mangfold ved Thor Haakon Bakke, Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune

19:45 Hvordan står det til med Byfjellene? Ved Jan Robert Brandsdal, Rådgiver i Bymiljøetaten

20:05 Restaureringstiltak i Bergensvassdragene ved Ulrich Pulg, Forsker II i NORCE LFI

20:25 Paneldebatt, ordstyrer Synnøve Kvamme 

20:40 Spørsmålsrunde

20:50 Avslutning ved Synnøve Kvamme

Arrangementet vil foregå på Zoom, men du kan også følge arrangementet via facebook live på facebooksiden til arrangementet. Webinaret er gratis og krever ikke påmelding.  

Vel møtt!