FnfHordalandAktuelt › Årsmøte FNF Hordaland 30. mars

Årsmøte FNF Hordaland 30. mars

Styret i Forum for natur og friluftsliv Hordaland inviterer tilsluttede organisasjoner med på årsmøte den 30. mars kl. 18.00 på Friluftslivets hus (Tverrgaten 4-6 i Bergen). Det vil også være mulighet for å delta digitalt.

Påmelding til årsmøte må skje innen 16. mars – til hordaland@fnf-nett.no.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes til hordaland@fnf-nett.no senest 2. mars.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter blir sendt ut til de tilsluttede organisasjonene og gjort tilgjengelig på FNF Hordaland sine nettsider 2 uker før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!