FnfHordalandÅrsmøter › Årsmøte FNF Hordaland

Årsmøte FNF Hordaland

Årsmøtet for FNF Hordaland avholdes onsdag 10. mars kl. 11:0013:00 i Friluftslivets Hus. Ved høye smittetall vil møtet avholdes digitalt på Teams.

Påmelding gjøres enkelt gjennom epost (hordaland@fnf-nett) eller på telefon (41 35 33 83).

Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er onsdag 10. februar og sendes til hordaland@fnf-nett.no. Sakliste og årsmøtedokumentene vil være tilgjengelig på nettsiden to uker før årsmøtet.

Forsidebilde: pixabay