Foto: Gunvar Mikkelsen.
FnfHordalandAktuelt › Elever fra Nordahl Grieg vgs. på befaring i Fleslandsmarka

Elever fra Nordahl Grieg vgs. på befaring i Fleslandsmarka

Hele førsteårskullet ved Norahl Grieg vgs. i Bergen hadde bærekraft på timeplanen den 12. februar. Noen av elevene brukte dagen til å se og diskutere NRK-serien Oppsynsmannen, samt til en befaring til Postens planlagte utbyggingsområde i Fleslandsmarka («Kokstaddalen») – da som et lokalt eksempel på natur som er planlagt nedbygget.

På befaringen fikk de høre om Posten sine planer (litt om planprosessen), om hva politikerflertallet i Bergen mener om saken, om bit for bit-nedbyggingen som har foregått i området de siste 40-50 årene, og om hvorfor FNF Hordaland i to runder har klaget på reguleringsplanen (dvs. på to «avarter» av samme reguleringsplanen) – og litt om hvem FNF Hordaland og de tilknyttede FNF-organisasjonene er. Elevene fikk også høre om verdien av kystfuruskog, myrer og rødlistede arter i området. Det virket som at elevene satte pris på å få litt tid i felt, selv om ikke alle hadde valgt seg det mest passende skotøyet til å gå med i våt snø.

Status for klagen vår på Postens reguleringsplan er at klagen ble avvist av Bergen kommune, og oversendt fra settebyråd for byutvikling, Marte Joan Monstad, til Statsforvalteren i Vestland den 29. januar. Statsforvalteren bruker trolig omtrent 12 uker på klagebehandling – muligens kortere siden Posten har varslet at det haster for dem å få en avklaring i saken. Et svar i mars eller april er derfor trolig mest sannsynlig.

FNF Hordaland kommer til å gi sine kommentarer på Bergen kommunes oversendelsesbrev den 16. februar (merknadsbrevet blir lagt under «Uttalelser» på hjemmesiden til FNF Hordaland) – som er fristen som Statsforvalteren i Vestland har gitt oss.

Gammel, død furu i kystfuruskogen i Fleslandsmarka. Foto: Gunvar Mikkelsen.
Slik ser deler av reguleringsplanens delområde «Industri/lager 1» ut, der skogen ble hugget ned sist vinter. Det er i dette delområdet at Posten og Bring vil bygge sin logistikkterminal (på deler av I/L1). I/L2 er fortsatt intakt, og er den delen som vi mener må tas ut av reguleringsplanen. Foto: Gunvar Mikkelsen.